Pozvánka na přednášku

25. 10. 2023

Prevence

y658p7lynu_____Pozvánka na přednášku 21.11.2023

POLICIE ČR obvodní oddělení Rakovník v zastoupení inspektorky, prap. Veroniky Cafourkové, která Vás zve na přednášku s tématem: Trendy v aktuálních legálních a nelegálních návykových látkách (CBD, HHC, kratom, nikotinové sáčky) ve spolupráci s organizací Magdaléna o. p. s., kdy se učitelé a rodiče mohou dozvědět cenné informace o těchto látkách.