UČEBNA MEDIALAB

23. 10. 2023 | Kategorie: Kultura, Ostatní, Projekty, Škola, Práce žáků
Jak to všechno začalo a jak skončilo......

Jménem vedení školy, všech zaměstnanců a žáků školy, děkuji zastupitelům obce Šanov, že věnovali a investovali do vzdělávání našich žáků Základní školy a Mateřské školy v Šanově, značnou částku a dali tak vzniknout projektu ve výši 1 700 000,-Kč na obnovu a vybavení nové učebny informatiky. Bez těchto investovaných prostředků by se nám velmi těžko plnil požadavek MŠMT na nové pojetí digitální výuky předmětu "Informatika". Investováním této částky se škola zařadila mezi prestižní školy v České republice. Za prosazení projektu a celistvosti výuky předmětu informatiky, od mateřské školy až po devátý ročník, se zasloužil manažer projektu, pan Miroslav Vrána, který v roli učitele začal budovat základy nového pojetí v loňském školním roce. Veškeré digitální pomůcky, programy, platformy, zařízení, digitální technologie pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí a rozvoj digitálních kompetencí učitelů sestavil a přizpůsobil pro nové pojetí výuky tohoto předmětu a ze svých zahraničních cest přivezl projekt multifunkční učebny MEDIALAB.

Již celé dva roky zpět jsme promýšleli a hledali společnou cestu pro uskutečnění našeho záměru pozvednutí technické - digitální úrovně výuky nejen v předmětu informatika, ale ve všech navazujících předmětech jako je přírodověda, přírodopis, vlastivěda, fyzika, chemie, matematika, výtvarná výchova, pracovní a hudební výchova. Měli jsme sice připravený projekt modernizace a vybavení učeben 2. stupně ZŠ, ale podáním projektu nebylo zaručeno jeho schválení.  Modernizace ICT učebny byla nezbytná vzhledem k vybavení, které mělo svůj věk za sebou. Jsem vděčna osvícenectví lidí, kteří rozhodli o nejpodstatněnší a nejdůležitější věci, jako je vzdělávání mladé generace v estetickém, moderním, digitálně technologicky vybaveném prostředí. 

Dále děkuji všem žákům a zaměstnancům, jenž se podíleli na slavnostním otevření učebny MEDIALAB, které se uskutečnilo dne 19.10.2023 od 10:00 do 16:00 hodin. Ze zdravotních důvodů jsem se slavnostního otevření neúčastnila, ale viděla jsem videa a fotografie, ze kterých je vidět ohromná energie, radost a nadšení. Jsem ze srdce ráda, že se tento projekt zdařil díky všem firmám, dodavatelů a hlavně vstřícnosti vedení obce Šanov. Přeji našim dětem a učitelům, aby jim tyto prostory připravily hezké a příjemné chvíle, které budou trávit vzděláváním se v této nádherné učebně MEDIALAB, vybavené nejmodernější technikou dnešní doby. 

Bohumila Koutecká, ředitelka