Na účet školy číslo 115 - 3306800207/0100 zasílejte platby v roce 2021/2022:

 
Název platby částka v Kč var.sym. k.s. spec.symbol pozn.
PS 1.ročník  0,-        
PS 2.ročník  498,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 3.ročník 696,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 4.ročník

605,-

 

osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 5.ročník

 

603,-

osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 6.ročník

 

742,- 

osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 7.ročník  820,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 8.ročník  758,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 9.ročník  538,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
Tř.fond MŠ 500,- osobní číslo žáka 3558 12 třídní fond
Tř.fond ZŠ 2.-4.roč.

300,-

za polol.

osobní číslo žáka 3558 10 třídní fond
Plav.kurz 2.-4.roč.  bude upřesněno osobní číslo žáka 3558 10 plav.kurz
Obědy ŠJ dle ŠJ osobní číslo žáka 3558 13 obědy
Platba do ŠD

50 Kč za  1 měsíc 

osobní číslo žáka 3558 11 školní družina

Adaptační kurz

4.-5.roč.

 nepořádán osobní číslo žáka 3558 10 adaptační kurz
Karta ISIC 250,-Kč Osobní číslo žáka 3558 42020 Čipová karta ISIC
 Plavecký kurz MŠ  bude upřesněno  Osobní číslo žáka  3558  12  MŠ
 Tř.fond ZŠ 1.ročník  500,-Kč  Osobní číslo žáka  3558  10 ZŠ 
 Kroužek vaření  300,-Kč osobní číslo žáka  3558  11  ŠD
 Kroužek keramiky  300,-Kč  osobní číslo žáka  3558  11  ŠD

 

Příspěvek rodičů do třídních fondů: 300,-Kč/ pololetí od 2. ročníku - 9. ročníku a 500,-Kč/pololetí žáci 1.ročníku, variabilní symbol: osobní číslo žáka, konstantní symbol: 3558, specifický symbol: 10 (ZŠ), splatnost do 31.10.2021.

Plavecký kurz pro 2. - 4. ročník: výše kurzovného bude upřesněno ,-Kč, variabilní symbol: osobní číslo žáka, konstantní symbol: 3558, specifický symbol: 10 splatnost do xxxxxxx, text: plavecký výcvik

Platby obědů ve Školní jídelně: výše částky dle ŠJ, variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol: 13 (ŠJ), splatnost vždy do 15. dne v měsíci

Platby do Školní družiny: 200,-Kč/za období do 31.12.2020 zaplatit do 31.10.2021

a 300,- Kč/ za období od 1.1.2022 do 30.6.2022, zaplatit do 28.2.2022 (variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol: 11 -ŠD)

Platby do MŠ: Příspěvek rodičů do třídních fondů: 500,-Kč/ pololetí, variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol 12 (MŠ), do 31.10.2021, do 28.2.2022

PŘI PLATBĚ JE NUTNÉ UVÁDĚT VARIABILNÍ SYMBOL ŽÁKA, KTERÝ MÁ PŘIDĚLEN NA CELOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU.....jinak nemůžeme identifikovat platbu!!!!!