Na účet školy číslo 115 - 3306800207/0100 zasílejte platby v roce 2020/2021:

 
Název platby částka v Kč var.sym. k.s. spec.symbol pozn.
PS 2.ročník  481,88 osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 3.ročník  388,85 osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 4.ročník

 396,02

noví žáci 628,02

osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 5.ročník

364,50

noví žáci 607,50

osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 6.ročník

325,22

noví žáci 553,22

osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 7.ročník 754,30  osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 8.ročník  657,30 osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 9.ročník  524,30 osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
Tř.fond MŠ 500,- osobní číslo žáka 3558 12 třídní fond
Tř.fond ZŠ 2.-4.roč.

300,-

za polol.

osobní číslo žáka 3558 10 třídní fond
Plav.kurz 2.-4.roč.   osobní číslo žáka 3558 10 plav.kurz
Obědy ŠJ dle ŠJ osobní číslo žáka 3558 13 obědy
Platba do ŠD

50 Kč za  1 měsíc 

osobní číslo žáka 3558 11 školní družina

Adaptační kurz

4.-5.roč.

 1200,- osobní číslo žáka 3558 10 adaptační kurz
Karta ISIC 250,-Kč Osobní číslo žáka 3558 42020 Čipová karta ISIC
 Plavecký kurz MŠ    Osobní číslo žáka  3558  12  MŠ
 Tř.fond ZŠ 1.ročník  500,-Kč  Osobní číslo žáka  3558  10 ZŠ 
 PS 1. ročník 46,-  osobní číslo žáka  3558  10  pracovní sešity
           

 

Příspěvek rodičů do třídních fondů: 300,-Kč/ pololetí od 2. ročníku - 9. ročníku a 500,-Kč/pololetí žáci 1.ročníku, variabilní symbol: osobní číslo žáka, konstantní symbol: 3558, specifický symbol: 10 (ZŠ), splatnost do 31.10.2020.

Plavecký kurz pro 2. - 4. ročník: výše kurzovného bude upřesněno ,-Kč, variabilní symbol: osobní číslo žáka, konstantní symbol: 3558, specifický symbol: 10 splatnost do xxxxxxx, text: plavecký výcvik

Platby obědů ve Školní jídelně: výše částky dle ŠJ, variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol: 13 (ŠJ), splatnost vždy do 15. dne v měsíci

Platby do Školní družiny: 200,-Kč/za období do 31.12.2020 zaplatit do 31.10.2020

a 300,- Kč/ za období od 1.1.2021 do 30.6.2021, zaplatit do 28.2.2021 (variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol: 11 -ŠD)

Platby do MŠ: Příspěvek rodičů do třídních fondů: 500,-Kč/ pololetí, variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol 12 (MŠ), do 31.10.2020, do 28.2.2021