Na účet školy číslo 115 - 3306800207/0100 zasílejte platby na školní rok 2022/2023:

 
Název platby částka v Kč var.sym. k.s. spec.symbol pozn.
PS 2.ročník 725,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 3.ročník 533,-  osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 4.ročník

707,-

osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 5.ročník

619,-

osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 6.ročník

619,-

osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 7.ročník 821,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 8.ročník 875,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 9.ročník 564,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
Tř.fond MŠ 500,- osobní číslo žáka 3558 12 třídní fond
Tř.fond ZŠ 2.-4.roč.

300,-

polol.

osobní číslo žáka 3558 10 třídní fond
Plav.kurz 2.-5.roč.   osobní číslo žáka 3558 10

plav.kurz

povinné

Obědy ŠJ dle ŠJ osobní číslo žáka 3558 13 obědy
Platba do ŠD

50 Kč za  1 měsíc 

osobní číslo žáka 3558 11 školní družina

Adaptační kurz

 

  osobní číslo žáka 3558 10 adaptační kurz
Karta ISIC    350,-        Osobní číslo žáka 3558 10 Čipová karta ISIC
 Plavecký kurz MŠ    Osobní číslo žáka  3558  12

 MŠ

dobrovolné

 Tř.fond ZŠ 1.ročník 500,-  Osobní číslo žáka  3558  10 ZŠ 
           
Zájmová činnost v ŠD - keramika 300,- na pololetí  osobní číslo žáka  3558  11  ŠD
Příměstský tábor pro žáky ZŠ a předškoláky 800,- osobní číslo žáka 3558 14 Cena pouze za stravné/5 dnů
Lyžařský kurz 1.záloha 2000,- osobní číslo žáka 3558 16 do 16.11.2023

Lyžařský kurz doplatek

2200,- osobní číslo žáka 3558 16 do 31.12.2023

 

Příspěvek rodičů do třídních fondů: ---,-Kč/ pololetí od 2. ročníku - 9. ročníku a ---,-Kč/pololetí žáci 1.ročníku, variabilní symbol: osobní číslo žáka, konstantní symbol: 3558, specifický symbol: 10 (ZŠ), splatnost do 31.10.2022.

Plavecký kurz pro 2. - 5. ročník: výše kurzovného bude upřesněno ,-Kč, variabilní symbol: osobní číslo žáka, konstantní symbol: 3558, specifický symbol: 10 splatnost do xxxxxxx, text: plavecký výcvik

Platby obědů ve Školní jídelně: výše částky dle ŠJ, variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol: 13 (ŠJ), splatnost vždy do 15. dne v měsíci

Platby do Školní družiny: 200,-Kč/za období od 1.9. do 31.12.2023 zaplatit do 31.10.2023

a 300,- Kč/ za období od 1.1.2024 do 30.6.2024, zaplatit do 28.2.2024 (variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol: 11 -ŠD)

Platby do MŠ: Příspěvek rodičů do třídních fondů: 500,-Kč/ ročně, variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol 12 (MŠ), do 31.10.2023

PŘI PLATBĚ JE NUTNÉ UVÁDĚT VARIABILNÍ SYMBOL ŽÁKA, KTERÝ MÁ PŘIDĚLEN NA CELOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU.....jinak nemůžeme identifikovat platbu. Moc děkujeme.