Na účet školy číslo 115 - 3306800207/0100 zasílejte platby na školní rok 2022/2023:

 
Název platby částka v Kč var.sym. k.s. spec.symbol pozn.
Solná jeskyně 1.třída MŠ    osobní číslo dítěte  3558  12  solná jeskyně
Solná jeskyně 2.třída MŠ   osobní číslo dítěte 3558 12 solná jeskyně,cvičení
PS 2.ročník  682,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 3.ročník 775,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 4.ročník

642,-

 

osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 5.ročník

 

645,-

osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 6.ročník

 

648,- 

osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 7.ročník  683,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 8.ročník  566,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 9.ročník  598,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
Tř.fond MŠ 500,- osobní číslo žáka 3558 12 třídní fond
Tř.fond ZŠ 2.-4.roč.

300,-

za polol.

osobní číslo žáka 3558 10 třídní fond
Plav.kurz 2.-5.roč.   osobní číslo žáka 3558 10

plav.kurz

povinné

Obědy ŠJ dle ŠJ osobní číslo žáka 3558 13 obědy
Platba do ŠD

50 Kč za  1 měsíc 

osobní číslo žáka 3558 11 školní družina

Adaptační kurz

4.,5.,6.roč.

1600,- osobní číslo žáka 3558 10 adaptační kurz
Karta ISIC    350,-        Osobní číslo žáka 3558 10 Čipová karta ISIC
 Plavecký kurz MŠ    Osobní číslo žáka  3558  12

 MŠ

dobrovolné

 Tř.fond ZŠ 1.ročník  500,-  Osobní číslo žáka  3558  10 ZŠ 
 Kroužek vaření  300,- osobní číslo žáka  3558  11  ŠD
 Kroužek keramiky  300,-  osobní číslo žáka  3558  11  ŠD
Příměstský tábor pro žáky ZŠ a předškoláky 700,- osobní číslo žáka 3558 14 Cena pouze za stravné/5 dnů
Lyžařský kurz 1.záloha 2 000,- osobní číslo žáka 3558 16 do 30.11.2022

Lyžařský kurz doplatek

2 200,- osobní číslo žáka 3558 16 do 31.1.2023

 

Příspěvek rodičů do třídních fondů: 300,-Kč/ pololetí od 2. ročníku - 9. ročníku a 500,-Kč/pololetí žáci 1.ročníku, variabilní symbol: osobní číslo žáka, konstantní symbol: 3558, specifický symbol: 10 (ZŠ), splatnost do 31.10.2022.

Plavecký kurz pro 2. - 5. ročník: výše kurzovného bude upřesněno ,-Kč, variabilní symbol: osobní číslo žáka, konstantní symbol: 3558, specifický symbol: 10 splatnost do xxxxxxx, text: plavecký výcvik

Platby obědů ve Školní jídelně: výše částky dle ŠJ, variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol: 13 (ŠJ), splatnost vždy do 15. dne v měsíci

Platby do Školní družiny: 200,-Kč/za období do 31.12.2022 zaplatit do 31.10.2022

a 300,- Kč/ za období od 1.1.2023 do 30.6.2023, zaplatit do 28.2.2023 (variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol: 11 -ŠD)

Platby do MŠ: Příspěvek rodičů do třídních fondů: 500,-Kč/ pololetí, variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol 12 (MŠ), do 31.10.2022, do 28.2.2023

PŘI PLATBĚ JE NUTNÉ UVÁDĚT VARIABILNÍ SYMBOL ŽÁKA, KTERÝ MÁ PŘIDĚLEN NA CELOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU.....jinak nemůžeme identifikovat platbu!!!!!