Na účet školy číslo 115 - 3306800207/0100 zasílejte platby na školní rok 2022/2023:

 
Název platby částka v Kč var.sym. k.s. spec.symbol pozn.
Solná jeskyně 1.třída MŠ    osobní číslo dítěte  3558  12  solná jeskyně
Solná jeskyně 2.třída MŠ   osobní číslo dítěte 3558 12 solná jeskyně,cvičení
PS 2.ročník   osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 3.ročník   osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 4.ročník

 

 

osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 5.ročník

 

 

osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 6.ročník

 

 

osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 7.ročník   osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 8.ročník   osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 9.ročník   osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
Tř.fond MŠ 500,- osobní číslo žáka 3558 12 třídní fond
Tř.fond ZŠ 2.-4.roč.

300,-

za polol.

osobní číslo žáka 3558 10 třídní fond
Plav.kurz 2.-5.roč.   osobní číslo žáka 3558 10

plav.kurz

povinné

Obědy ŠJ dle ŠJ osobní číslo žáka 3558 13 obědy
Platba do ŠD

50 Kč za  1 měsíc 

osobní číslo žáka 3558 11 školní družina

Adaptační kurz

-----.roč.

-------- osobní číslo žáka 3558 10 adaptační kurz
Karta ISIC    350,-        Osobní číslo žáka 3558 10 Čipová karta ISIC
 Plavecký kurz MŠ    Osobní číslo žáka  3558  12

 MŠ

dobrovolné

 Tř.fond ZŠ 1.ročník    Osobní číslo žáka  3558  10 ZŠ 
 Kroužek vaření   osobní číslo žáka  3558  11  ŠD
 Kroužek keramiky    osobní číslo žáka  3558  11  ŠD
Příměstský tábor pro žáky ZŠ a předškoláky 800,- osobní číslo žáka 3558 14 Cena pouze za stravné/5 dnů
Lyžařský kurz 1.záloha   osobní číslo žáka 3558 16 do 30.11.2022

Lyžařský kurz doplatek

  osobní číslo žáka 3558 16 do 31.1.2023

 

Příspěvek rodičů do třídních fondů: ---,-Kč/ pololetí od 2. ročníku - 9. ročníku a ---,-Kč/pololetí žáci 1.ročníku, variabilní symbol: osobní číslo žáka, konstantní symbol: 3558, specifický symbol: 10 (ZŠ), splatnost do 31.10.2022.

Plavecký kurz pro 2. - 5. ročník: výše kurzovného bude upřesněno ,-Kč, variabilní symbol: osobní číslo žáka, konstantní symbol: 3558, specifický symbol: 10 splatnost do xxxxxxx, text: plavecký výcvik

Platby obědů ve Školní jídelně: výše částky dle ŠJ, variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol: 13 (ŠJ), splatnost vždy do 15. dne v měsíci

Platby do Školní družiny: 200,-Kč/za období od 1.9. do 31.12.2023 zaplatit do 31.10.2023

a 300,- Kč/ za období od 1.1.2024 do 30.6.2024, zaplatit do 28.2.2024 (variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol: 11 -ŠD)

Platby do MŠ: Příspěvek rodičů do třídních fondů: 500,-Kč/ pololetí, variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol 12 (MŠ), do 31.10.2023, do 28.2.2024

PŘI PLATBĚ JE NUTNÉ UVÁDĚT VARIABILNÍ SYMBOL ŽÁKA, KTERÝ MÁ PŘIDĚLEN NA CELOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU.....jinak nemůžeme identifikovat platbu. Moc děkujeme.