Na účet školy číslo 115 - 3306800207/0100 zasílejte platby v roce 2019/2020:

Název platby částka v Kč var.sym. k.s. spec.symbol pozn.
PS 2.ročník 434,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 3.ročník 576,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 4.ročník 517,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 5.ročník 493,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 6.ročník 213,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 7.ročník 497,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 8.ročník 434,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
PS 9.ročník 612,- osobní číslo žáka 3558 10 pracovní sešity
Tř.fond MŠ 500,- osobní číslo žáka 3558 12 třídní fond
Tř.fond ZŠ 300,- osobní číslo žáka 3558 10 třídní fond
Plav.kurz 2.-4.roč. osobní číslo žáka 3558 10 plav.kurz
Obědy ŠJ dle ŠJ osobní číslo žáka 3558 13 obědy
Platba do ŠD

100,-/2020 leden,únor

osobní číslo žáka 3558 11 školní družina
Adaptační kurz 5.-6.roč. osobní číslo žáka 3558 10 adaptační kurz
Karta ISIC 250,-Kč Osobní číslo žáka 3558 42020 Čipová karta ISIC

Příspěvek rodičů do třídních fondů: 300,-Kč/ pololetí od 2. ročníku - 9. ročníku 500,-Kč/pololetí žáci 1.ročníku, variabilní symbol: osobní číslo žáka, konstantní symbol: 3558, specifický symbol: 10 (ZŠ), splatnost do 31.10.2019.

Plavecký kurz pro 2. - 4. ročník: výše kurzovného 800,-Kč, variabilní symbol: osobní číslo žáka, konstantní symbol: 3558, specifický symbol: 10 splatnost do 15.10.2019, text: plavecký výcvik

Platby obědů ve Školní jídelně: výše částky dle ŠJ, variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol: 13 (ŠJ), splatnost vždy do 15. dne v měsíci

Platby do Školní družiny: 200,-Kč/do 31.12.2019 + 300,-/ do 30.6.2020, variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol: 11(ŠD)

Platby do MŠ: Příspěvek rodičů do třídních fondů: 500,-Kč/ pololetí, variabilní symbol: osobní číslo žáka, specifický symbol 12 (MŠ), do 31.10.2019, do 28.2.2020

Za 2. pololetí školního roku 2019/2020 se ve ŠD platí zatím 100,-Kč za leden a únor. Pokud bude od května žák navštěvovat ŠD, bude platit 50,-Kč za květen a 50,-Kč za červen.