V roce 2024 budou školám v rámci opakované finanční intervence poskytnuty prostředky na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti : informace zde: 

_____________________________________________________________________________________

PROJEKT:

Operační program Jan Amos Komenský                        
Zvýšení kvality vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Šanov je financován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální
a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí a žáků, spolupráce s rodiči
dětí a žáků a veřejností.                                                    

eu logo.jpg

číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007525

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Šanov     Dokument - schválení:zde

__________________________________________________________________________________________________________________

 

ERASMUS+ : ČÍSLO DOHODY – 20ERASMUS22-1-CZ01-KA122-SCH-00007842

Projekt nazvaný: Smysluplné využití výuky jazyků v reálném životě v rámci programu Erasmus+, klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců 

eu logo.jpg

__________________________________________________________________________________________________________________

ŠABLONY III: Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník

Název projektu: Smysluplným učením k aktivnímu životu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021510

Období realizace: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III, ve výši 634 210,00 Kč a jako příjemce hradíme následující aktivity:

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Projektové dny mimo školku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

Sociální pedagog – personální podpora ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektové dny v ZŠ

_______________________________________________________________________________________________________________

Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky) - zde:

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti) - zde:

_______________________________________________________________________________________________________________

Národního plánu obnovy v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Distanční výuka – vybavení digitálními technologiemi - zde:

________________________________________________________________________________________________________

Schválen Projekt "Šablony II" od 2.9.2019

Šablony II

eu logo.jpg

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník

Název projektu: Moderní škola Šanov

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004264

Období realizace: 1. 8. 2017 - 31. 7. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 741.822,- Kč hradíme následující aktivity:

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská pregramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Matematická pregramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Matematická gramotnost

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ)

CLIL ve výuce na ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ZŠ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt "Šablony I" skončil 31.7.2019Projekt EU peníze školám

Základní škola zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

Vlastivědu - 5. ročník
Český jazyk - 4. ročník
Občanskou výchovu - 6., 7. a 9. ročník
Pracovní činnosti - 8. ročník
Dějepis - 6.-9. ročník
Český jazyk - 6. a 8. ročník

 

Obrázek EUPES.jpg