O školní družině (ŠD)

  • Naše ŠD má dvě oddělení s celkovou kapacitou 50 dětí. Děti ji mohou navštěvovat po skončení 4. vyučovací hodiny, tedy od 11.05 do 16. hodiny odpolední.
  • První oddělení ŠD (děti převážně z 1. a 2. ročníku) vede zkušená vychovatelka Marcela Balá, oddělení je umístěno v přízemí starší budovy, vedle školní jídelny.
  • Druhé oddělení ŠD (starší děti, převážně 3. a 4. ročník) vede vychovatelka Pavla Jiroušková. Oddělení pro starší děti je umístěno v přízemí, u vchodu na venkovní hřiště.
  • Další vychovatelkou je Dana Bezstarostová, která vede ranní družinu.
  • Měsíční poplatek za družinu činí 50 Kč/měsíc, tedy od 1.9. do 30.6. každého roku. Může být ve výjimečných případech snížen na 20 Kč za měsíc - viz Řád ŠD/Dodatek č. 1
  • Poplatek je splatný ve dvou částkách, 200 Kč do 30.10. každého roku, za měsíce září - prosinec. Dále je to 300 Kč do 28.2. každého roku, za měsíce leden - červen.