Zájmové kroužky

Školní rok 2019/2020

Kroužky jsou organizovány od října do konce května

Výtvarný kroužek/keramika: p. uč. Balá - ST - 13.00 - 14.30

Sportovní kroužek pro mladší žáky: p.uč. Dyršmídová

ZUŠ/hra na klávesy, akordeon: p. uč. Šperková: Pá - 11.30 h - 17 h