Zájmové kroužky

Školní rok 2020/2021

Kroužky jsou organizovány od října do konce května

Zábavná angličtina pro 1.-2.ročník: p.uč.Dunajová

Výtvarný kroužek/keramika: p. uč. Balá 

Sportovní kroužek pro mladší žáky: p.uč. Cafourková

Sportovní kroužek pro starší žáky p.uč. Němcová

Povídálek - Mgr. Kateřina Ledvinková

Hudební kroužek - V.Šorsák, D.Vaněčková

ZUŠ/hra na klávesy, akordeon: p. uč. Šperková: Pá - 11.30 h - 17 h

Čtenářský klub I. - 1.roč.-3.roč. - Mgr. Iva Cafourková

Čtenářský klub II. - 4.roč.-5.ročník - Mgr. Iva Holečková

Hra na flétny - 2.-3.ročník - Paní učitelka Martina Jelínková 

 

ROZPIS OBSAZENÍ TĚLOCVIČNY V ROCE 2020/2021