Zájmové kroužky

Školní rok 2023/2024

Zámová činnost je organizována od října do konce května.

Angličtinka pro 1.ročník: Mgr. Iva Cafourková

Keramické činnosti: Marcela Balá, Monika Dyršmídová

Pohybová činnost: Pavla Jiroušková, Daniela Šafaříková

Povídálek / péče o správnou mluvu - Zuzana Satranská

Hra na flétnu: 1. - 2. ročník -  Mgr. Radka Dunajová

Čtenářské dílny (školní knihovna) - Mgr. Milena Titlbachová

Doučování: příprava na přijímací zkoušky - Mgr. Zdeňka Krůtová a Ing. Pavla Vydrová.

ROZPIS OBSAZENÍ TĚLOCVIČNY V ROCE 2023/2024

CENY PRONÁJMU OD 1.7.2023