Již rok jsme pracovali na přípravě výjezdu našich 15 žáků do Irska na vzdělávací mobility ve školním vzdělávání a 9 pracovníků školy do Irska a na Maltu, kde budou absolvovat jazykové kurzy. Naši žáci budou s jejich vrstevníky z Irska pracovat v projektech zaměřených na EVVO, kulturní rozdíly České republiky versus Irska a v rámci schváleného projektu ESF fondů ERASMUS+, hledat zajímavosti této země a porovnávat je s naší ČR.

Hlavní koordinátorkou výjezdu mobilit  je paní učitelka anglického jazyka Bc. Marie Pazynová. Bádat nad irským školstvím, kulturou a přírodními biotopy budou naši žáci v irském městě Tralee, Country KERRY, Ireland.                                   

Čas se již nachýlil a dne 21.4.2023 jako první vyjela na čtrnáctidenní jazykový kurz Mgr. Bohumila Koutecká. Vzdělávat se bude v anglickém jazyce a výuku zajišťuje Keltská škola angličtiny (Celtic school of English) v městě Tralee. Předpokladem zařazení na jazykový kurz je rozřazovací test, který obdrží učitel před odjezdem a podle výsledků je zařazen do odpovídající úrovně kurzu. Během pobytu se vyjíždí na poznávací výlety v hrabství Kerry. V městě Tralee je plavecký bazén, divadlo, muzea, výstavní síně a hlavně mnoho aktivních parků, kde mohou učitelé i žáci trávit volný čas.

Následně od 12.5. do 26.5.2023 odletěla z pražského letiště Václava Havla skupina 15 žáků z 8. a 9. ročníku spolu s paní vychovatelkou Marcelou Balou, která je doprovodnou osobou a bude na žáky dohlížet během pobytu. Se skupinou letí i další paní učitelky na jazykový kurz angličtiny. Paní učitelka AJ Bc. Marie Pazynová, Mgr. Monika Vávrová a Mgr. Iva Holečková. Jazykové kurzy pro pedagogy zajišťuje Keltská škola angličtiny (Celtic school of English) v Tralee. 

V partnerské základní škole (Primary School), budou naši žáci dva týdny trávit čas s irskými žáky a společně srovnávat a třídit informace vztahující se k zadaným projektům. Budou se svými vrstevníky i učiteli plnit, dle grantu, předem zadaný program zaměřený na zbavení se ostychu konverzace v anglickém jazyce, na rozšíření slovní zásoby a procvičení frází, které si odváží z hodin AJ v ČR. A jakým způsobem? Zábavnou formou, zajímavými akcemi a společnými zážitky. 

Pro naplnění projektového zadání budou žáci navštěvovat zajímavá, přírodní, sportovní i kulturní místa okolí svého pobytu. Zvlášť se budou věnovat srovnání podnebí a počasí, fauny a flóry na tomto zajímavém a pro nás zatím neznámém místě. 

Ubytování je realizováno v rodinách. I tady se budou žáci i učitelé domlouvat v anglickém jazyce, kdy si společnou konverzací určitě vylepší svoje komunikační dovednosti. Projektový program počítá i se společenskými aktivitami, kdy se žáci budou navzájem poznávat a sdělovat si zkušenosti, možná vytvářet trvalá přátelství. 

Sledujte na facebooiku všechny fotografie a sdělení z této mimořádně zdařilé akce: Základní škola a Mateřská škola Šanov, https://www.facebook.com/people/Z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-a-Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-%C5%A0anov-okres-Rakovn%C3%ADk/100039843555679/

Místo, které navštívíme: hrabství Kerry - včetně Tralee, kde se nejblíže pro naše výlety nachází Killarney a Dingle. Určitě všechny uchvátí scenérie poloostrova Dingle i jezerní oblast Národního parku Killarney. Odlet z Prahy do Dublinu je naplánován na 12.5.2023 ,dále autobusem do města Tralee, kam dorazíme ve večerních hodinách. Naším záměrem a plánem je navštívit NÁRODNÍ PARK KILLARNEY , jednu z nejnavštěvovanějších oblastí Irska a první národní park v zemi, který přenechal státu majitel sídla Muckross House v roce 1932, kraj plný jezer, řek, vodopádů, rašelinišť a zelených dubových lesů. Procházka nádhernou soutěskou GAP OF DUNLOE - jezera, romantické mosty, výhledy do krajiny. Plavba lodičkami po jezerech Killarnského národního parku. Prohlídka centra KILLARNEY s krásnou katedrálou a mnoha místy, kde hraje živá hudba.

Zhodnocení projektu:

Článek do novin: zde

Video: zde