GDPR   Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

Pověřenec školy pro ochranu osobních údajů:

Ing. Vilém Maur, tel: +420 739 869 462, e-mail: maur@procurio.cz 

Informace o zpracování osobních údajů: 

Sdělení: zde