GDPR   Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

 

Pověřenec školy pro ochranu osobních údajů:

Ing. Miroslava Křížová, tel: +420 605 210 143, e-mail: miroslava.krizova@sms-služby.cz

Informace o zpracování osobních údajů: 

Kontrolní záznam GDPR

Informace o zpracování osobních údajů - pro zákonného zástupce/žáka

Informace o zpracování osobních údajů - pro zaměstnance