JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2019 Informace

Bezplatné studium střední školy v Dánsku Nabídka pro žáky 9. ročníku

SŠ Dánsko

Výsledky přijímacích zkoušek na gymnázia ve školním roce 2018/2019

Výsledky CERMAT:

Komentář k výsledkové listině

Příjímací řízení na SŠ právní úprava