Nabídka MAP Rakovnicko: Elektronická kniha na pomoc při výběru povolání.

Kniha pro rodiče a žáky 9. ročníků

signature_1879078688

 

JEDNOTNÁ PŔIJÍMACÍ ZKOUŚKA 2020 - KOMENTÁŔ:

VÝSLEDKY JEDNOTNÉ PŔIJÍMACÍ ZKOUŚKY:

 

Příjímací řízení na SŠ právní úprava