Školní knihovna 2023/2024

Otevírací doba :PONDĚLÍ  09.05 - 09.25           12.15 - 12.45 

                      STŘEDA    09.05 - 09.25 

Knihovnu je možné  navštívit kdykoli po dohodě s odpovědnou osobou:  Mgr. Milena Titlbachovou

 

Knihovna je určena:

  • žákům
  • učitelům

 

Co můžu dělat ve školní knihovně:

  • Půjčím si knihy, které mě zajímají
  • Můžu si tady číst
  • Můžu si tady zahrát karty nebo pexeso
  • Můžu si zde malovat
  • Můžu si zde přečíst zajímavý časopis
  • v hodinách ČJ se zde uskutečňují čtenářské dílny

Knihovna je v elektronické podobě přístupná v elektronické podobě na webu Bakaláři

Rozšíření školní knihovny o následující knižní tituly v anglickém originále:

Rudyard Kipling and Others - The Room in the Tower and Other Ghost Stories (kniha + CD)

John Steinbeck - Of Mice and Men (kniha + CD)

Paul Victor - Lisa in London (kniha)

Jan Carew - Lost Love and Other Stories (kniha)

Anna Sewell - Black Beauty (kniha + CD)

Derek Strange - Girl Meets Boy (kniha + CD)

Julia Allen and Margaret Iggulden - Who Wants to be a Star? (kniha + CD)

Andrew Matthews - Freckles (kniha + CD)

Rowan Atkinson, Richard Curtis, Robin Driscoll and Andrew Clifford - Mr. Bean in Town (kniha + CD)

Leslie Dunkling - Mike′s Lucky Day (kniha + CD)

David Levithan - The Mummy (kniha + CD)

Čtenářská gramotnost

1. při hodinách českého jazyka a literatury jsou zařazovány do vyučování: společné čtení vybrané dětské knihy, práce se slovníky a encyklopediemi, prezentace audiokazet, CD, DVD,CD-ROMů určených do hodin literatury (přednes, dramatizace literárních děl atd.), diskuse o literárních dílech v porovnání s filmovým a divadelním zpracováním

2. krásná i naučná literatura jsou využívány ve všech vyučovacích hodinách

3. na druhém stupni si žáci vedou čtenářské deníky, kam si dělají zápisy o doma přečtených knihách (český jazyk a literatura), prezentují je prostřednictvím referátů, nejoblíbenější knihy jsou inspirací pro výtvarnou činnost (výtvarná výchova - ilustrace nejoblíbenější knihy, pohádkové postavičky, hrdinové bájí a pověstí)

4. školní knihovna slouží jako učebna, vyučující mají možnost knihovnu navštívit se svými žáky a při dané hodině pracovat s jednotlivými knihami i soubory v prostorách školní knihovny

5. žáci mají možnost navštěvovat školní knihovnu ve vyhrazeném čase mimo vyučovací hodiny, kdy je jim k dispozici beletrie i naučná literatura k samostudiu přímo v prostoru školní knihovny (čítárně) nebo k zapůjčení domů, mohou zde trávit volné hodiny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (čtení knih a časopisů, hraní stolních her, poslech hudby, kreslení atd.)

6. v učebnách 1.-4.ročníku jsou umístěny knihy pro nejmenší čtenáře, které si mohou děti přečíst v době přestávek nebo slouží k práci při vyučování

7. soubory knížek čtou děti z prvního stupně společně s vyučující na pokračování a po přečtení dané knihy ve škole či doma získávají děti část "červíka Knihomola", na konci školního roku soutěž dětí ve čtení končí a vítězí ten, kdo vytvořil nejdelšího Knihomola (získává za odměnu knihu, slavnostní zakončení probíhá ve spolupráci s rodiči dětí)

8. literaturou různého druhu jsou vybaveny i školní družiny a slouží k relaxaci i ke studiu (sbírka - žáci přinesou časopisy a knihy, které jsou doma určeny k likvidaci)

9. vyučující 1.-4.ročníku pořádají v kmenových třídách se svými žáky výstavy nejoblíbenějších knížek

10. děti mohou využívat také obecní knihovnu, se kterou Základní škola Šanov spolupracuje (ve spolupráci se starostou a ostatními zastupiteli obce probíhá "Pasování na malé čtenáře" - určeno pro žáky na konci 1. ročníku, "Pasování na pokročilé čtenáře" - určeno pro žáky 2. ročníku, "Pasování na velké čtenáře" - určeno pro žáky 3. ročníku

11. ve škole dlouhodobě funguje:

Klub mladého čtenáře (spolupráce s vydavatelstvími a nakladatelstvími pro děti a dospělé)

Klub mladého diváka (předem objednaná představení během školního roku)

12. žáci všech tříd během školního roku alespoň jednou navštíví městskou knihovnu v Rakovníku v předem daném termínu s domluveným programem a mají možnost zapsat se do této knihovny

13. škola využívá nabídky divadelních společností nebo souborů a děti mají možnost navštívit divadelní představení přímo v budově školy nebo v městském divadle, např. v Tylově divadle v Rakovníku