• Projekty žáků 9. Ročníku

   Žáci 9. ročníku jsou aktivní v těchto projektech:

  1. Uvedení prvního ročníku do 1. třídy – „Patronáty nad žáky 1. ročníku“
  2. Organizace jednoho celoškolního projektu – např. sportovního utkání mezi školami nebo třídami, organizace sportovního dne pro celou školu - například uspořádání sportovní soutěže ve vybíjené, přehazované, fotbalu. Na 1. stupni ZŠ soutěž v pexesu, vědomostních soutěžích, příprava soutěží při Halloweenu, soutěž v dlabání dýní apod.
  3. Starší žáci učí mladší žáky – po celé dopoledne žáci 9. ročníku zastanou posty učitelů – vymění si role a vyberou si třídy, kde vymyslí program na 4 hodiny dopoledního vyučování.
  4. Celoroční služba – pomoc při organizaci přestávek, kdy žáci zajišťují organizaci dohledů na chodbách u jídelny, pomoc při otevření tělocvičny nebo školního hřiště v případě hezkého počasí.

 Halloween: