Školní rok 2020/2021koncem školního roku 2019/2020 zástupci obce Šanov schválili nákup Konvektomatu do školní jídelny. Důvodem bylo navýšení kapacity strávníků v MŠ i ZŠ a současně nárůst jídel školní jídelny. V současné době se tedy kapacita zvýšila na 450 strávníků.

Školní rok 2018/2019

Říjen

Děkujeme společnosti Procter & Gamble Rakona za darované mycí prostředky - Jar, lepící pásky a kartonové proložky na tvoření.

Listopad

Děkujeme firmě DřevoObchod Lubná za věcný dar na vybavení pracovní dílny v naší škole.

 

Školní rok 2017/2018

Děkujeme firmě Procter +Gamble, Rakovník za poskytnutí finančního daru. Částka bude použita na nákup elektrospotřebičů do školní kuchyňky.

Děkujeme společnosti IKEA za darování nábytku do nové školní kuchyňky.

Děkujeme společnosti Řízení letového provozu za poskytnutí počítačů pro výuku.

Děkujeme rodičům Natálie a Tomáše Netrhovým za poskytnutí významného sponzorského daru.

Sponzoři vítáni

Škola přivítá jakékoliv sponzorské dary, které nám pomohou zpříjemnit prostředí či vylepšit výuku.

Sponzorský dar používáme k základní činnosti školy, tj. k nákupu vybavení do tříd, tělocvičny, či družiny. Ze sponzorského daru lze pořídit nábytek, výtvarné vybavení, učební pomůcky pro žáky školy. Dar sponzora nebude nikdy využit k hrazení osobních nákladů zaměstnanců.

Školu můžete sponzorovat a svůj dar si odečíst od základu daně za těchto podmínek:

A. Pokud jste fyzická osoba: hodnota daru musí být minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1000 Kč a maximálně 15% ze základu daně.

B. Právnické osoby mají stanovenu minimální hodnotu daru na 2000 Kč a maximálně 5% ze základu daně.

Se školou můžete také uzavřít darovací smlouvu, kde bude stanoven účel, na nějž bude dar využit. Smlouva slouží i jako doklad, který je třeba k odečtu daní.

Darovací smlouva

 

Projekty, ve kterých bychom přivítali sponzory:
(kde státní dotace nestačí a kde staré již dosloužilo)

Anatomické modely pro výuku přírodopisu - např. kostra, vnitřní orgány - ceny se pohybují v rozmezí několika tisíc za kus.

Modely a stavebnice pro výuku fyziky a chemie - např. jedna stavebnice pro sestavování vazeb mezi atomy, stavbu molekul stojí 900 Kč

Cizojazyčná četba a poslechy - potřebujeme nikoli jednotlivé knihy, ale celé sady pro třídu, na různé úrovni vyspělosti

Obnova nábytku ve třídách - přestože se nám podařilo obnovit základní nábytek ve třídách, tj, lavice a židle, stále máme velmi starý a opotřebovaný nábytek typu skříněk, stolů, polic, který hodně pamatuje a opravdu dosloužil.

Didaktické hry

Generální rekonstrukce hygienického zařízení chlapci/dívky