AJ na naší škole
Anglický jazyk na naší škole vyučujeme podle učebnic vydavatelství Klett
a to FUNPARK pro první stupeň (od 2. do 4. třídy) a BLOGGERS pro 2.
stupeň.
Pro tyto učebnice jsme se rozhodli po době Covidu a to hlavně kvůli
možnosti online dostupnosti učebnice, tj. možnosti pouštět si videa
doma, opakovaně si procházet probrané učivo z hodin a to včetně
kontroly klíčem. Online materiály je možné opakovaně mazat a zkoušek
stále dokola – bez ohledu na tištěnou učebnici. Toto je výborné hlavně
pro žáky, kterým anglický jazyk činí problém
Učebnice jsou tvořeny českými učiteli pro české podmínky, ale zároveň
velmi chytlavé, zahrnující aktuální témata i dnešní angličtinu. Platnost
online kódu je 18 měsíců, takže žáci mají možnost si zopakovat látku i
v následujícím ročníku a vrátit se k tomu, co jim dělalo problém.
Další výhoda spočívá v tom, že žáci nemusí učebnici nosit neustále
domu, vzhledem k faktu, že ji doma mají online.
V hodinách je snaha co nejvíce opakovat a prohlubovat probranou látku
a doplňovat o online učivo z internetu (písničky, vybarvování, křížovky,
pohádky, hry, soutěže atd.).
BE NATIVE
Ve školním roce 2021/22 jsme začali spolupracovat s agenturou BE
NATIVE a vytvořili jsme pro žáky online konverzační hodiny s rodilým
mluvčím. Tyto hodiny jsou především pro žáky vyšších ročníků, kteří
budou pokračovat na středních školách a maturovat z anglického jazyka.
Hodina je založena na konverzaci na dané téma, během které se ale
probírá i daný gramatický jev, slovní zásoba, čtení a soutěžení.

ERASMUS program
Ve školním roce 2022/23 jsme se žáky absolvovali jazykový výjezd na
spřátelenou školu v Irsku – městě Tralee. Tento program je již pro žáky
vyčerpán – nicméně po kladných zkušenostech uvažujeme o zažádání
v dalších letech.

Na hodiny ANJ žáci potřebují:
První stupeň: sešit/sešítek na slovíčka (dle výběru dítěte), desky na
tištěné/děrované materiály (šanon, desky) – pro Funpark možnost
dokoupit jednotlivě k učebnici (v kompetenci rodičů), A5 linkovaný sešit
na domácí úkoly a školní procvičování (stačí 1 širší sešit), pastelky,
lepidlo, nůžky
Druhý stupeň: desky na tištěné materiály (šanon, desky), A5 linkovaný
sešit na domácí úkoly a školní procvičování (stačí 1 širší sešit), pastelky
(občasná cvičení na vybarvování). Forma vedení slovíček na 2. stupni je
na žácích (někomu vyhovuje slovníček v učebnici, někomu online forma
atd.).