Konzultační hodiny vyučujících

Mgr.Fišerová

Úterý

12:30-13:30

fiserova@skolasanov

Mgr. Cafourková

Středa

12:30-13:00

cafourkova@skolasanov.cz
Mgr. Holečková

Středa

14:00-14:30

holeckova@skolasanov.cz
Mgr. Němcová

Středa

14:45-15:30

nemcova@skolasanov.cz
Mgr. Vávrová

Čtvrtek

12:30-13:00

vavrova@skolasanov.cz
Mgr. Krůtová

Úterý

13:00-14:00

krutova@skolasanov.cz
Bc. Pazynová

Úterý

13:00-13:30

pazynova@skolasanov.cz
Ing. Vydrová

Úterý

12:30-13:00

vydrova@skolasanov.cz
Mgr.Vaněčková

Úterý

12:10-14:00

vaneckova@skolasanov.cz

Mgr. Titlbachová

Pondělí

13:00-13:45

titlbachova@skolasanov.cz

Mgr.Koutecká

Čtvrtek

13:00-14:00

zssanov@g.mail.com

Individuální termíny konzultací lze dohodnout také na telefonu 77 99 71 071, nebo i prostřednictvím adresy zssanov@gmail.com.

Zvonění ve škole:

vstup do budovy

07:05

příprava na vyučování

07:20

1.hodina

07:25 - 8:10

2.hodina

08:20 - 9:05

3.hodina

09:25 - 10:10

4.hodina

10:20 - 11:05

5. hodina

11:15 - 12:00

6.hodina 12:10 - 12:55
Odpolední vyučování

12:40 Vstup do budovy

7 hodina

13:00 - 13:45

8. hodina 13:55 - 14:40

Prosíme rodiče a veřejnost, aby nenavštěvovali učitele v době, kdy vyučují.

Platné od 1.9. do 30.6. každého školního roku.