Konzultační hodiny vyučujících

 

Mgr.:V.Šorsák

  Úterý

10:20-11:05

sorsak@skolasanov.cz

Mgr. R. Dunajová

 Pondělí

14:-14:45

dunajova@skolasanov.cz

 

Mgr. I. Cafourková

Středa

13:00-13:45

cafourkova@skolasanov.cz
Mgr. I. Holečková

Čtvrtek

14:45-15:30

holeckova@skolasanov.cz
Mgr. M. Němcová

Středa

13:00-14:00

nemcova@skolasanov.cz
Mgr. M. Vávrová

Pondělí

13:00-14:00

vavrova@skolasanov.cz
Mgr. Z. Krůtová

Středa

13:00-14:00

krutova@skolasanov.cz
Bc. M. Pazynová

Úterý

13:00-13:50

pazynova@skolasanov.cz
Ing. P. Vydrová

Úterý

13:00-13:45

vydrova@skolasanov.cz

 

Mgr. D. Vaněčková

Úterý

14:00-15:00

vaneckova@skolasanov.cz

Mgr. M.Titlbachová

Středa

09:25-10:10

titlbachova@skolasanov.cz

Mgr.B. Koutecká

Úterý

13:00-14:30

zssanov@g.mail.com

Mgr. Ledvinková

Pondělí

13:00-13:45

ledvinkova@skolasanov.cz

 

 

Individuální termíny konzultací lze dohodnout také na telefonu 77 99 71 060, nebo i prostřednictvím adresy zssanov@gmail.com.

Zvonění ve škole:

vstup do budovy

07:05

příprava na vyučování

07:20

1.hodina

07:25 - 8:10

2.hodina

08:20 - 9:05

3.hodina

09:25 - 10:10

4.hodina

10:20 - 11:05

5. hodina

11:15 - 12:00

6.hodina 12:10 - 12:55
Odpolední vyučování

12:40 Vstup do budovy

7 hodina

13:00 - 13:45

8. hodina 13:55 - 14:40

Prosíme rodiče a veřejnost, aby nenavštěvovali učitele v době, kdy vyučují.

Platné od 1.9. do 30.6. každého školního roku.