Konzultační hodiny vyučujících

 

Mgr. V. Šorsák

  Úterý

09:25:10:10

sorsak@skolasanov.cz

Mgr. R. Dunajová

Úterý

12:-12:30

dunajova@skolasanov.cz

 

Mgr. I. Cafourková

Pondělí

13:10-13:45

cafourkova@skolasanov.cz
Mgr. I. Holečková

Středa

13:00-13:45

holeckova@skolasanov.cz
Mgr. R.Micková

Čtvrtek 09:30-10:10

 

mickova@skolasanov.cz

Mgr. M. Němcová

Úterý

13:00-13:45

nemcova@skolasanov.cz
Mgr. M. Vávrová

Středa

11:30-12:00

vavrova@skolasanov.cz
Mgr. Z. Krůtová

Středa

13:00-13:50

krutova@skolasanov.cz
Bc. M. Pazynová

Čtvrtek

12:00-12:30

pazynova@skolasanov.cz
Mgr. M.Titlbachová

Středa 

09:30-10:10

titlbachova@skolasanov.cz

 

Ing. P. Vydrová

Úterý

12:30-12:50

vydrova@skolasanov.cz

 

Mgr. B.Koutecká

Pondělí    11:00-15:00   a dle domluvy

zssanov@gmail.com

David Šika

PO,ST dle tel.domluvy

sika@skolasanov.cz  

Petra Cílková

Úterý

11:15-12:00

  cilkova@skoasanov.cz

 

 

Individuální termíny konzultací lze dohodnout také na telefonu 77 99 71 060, nebo i prostřednictvím adresy zssanov@gmail.com.

Zvonění ve škole:

vstup do budovy

07:05

příprava na vyučování

07:20

1.hodina

07:25 - 8:10

2.hodina

08:20 - 9:05

3.hodina

09:25 - 10:10

4.hodina

10:20 - 11:05

5. hodina

11:15 - 12:00

6.hodina 12:10 - 12:55
Odpolední vyučování

12:40 Vstup do budovy

7 hodina

13:00 - 13:45

8. hodina 13:55 - 14:40

Prosíme rodiče a veřejnost, aby nenavštěvovali učitele v době, kdy vyučují.

Platné od 1.9. do 30.6. každého školního roku.