Omezení provozu kroužků

02. 10. 2020
Zákaz zpěvu na 1. i 2. stupni ZŠ a sportu na 2. stupni ZŠ.

V důsledku stanovení mimořádných opatření Koronavirus SARS-CoV-2 se nekonají kroužky: Hudební a Sportovní.