TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA SŠ

07. 05. 2020

Příprava 9.ročníku na JPZ začíná v pondělí 11.5.2020. Příprava bude na naší škole probíhat každé PONDĚLÍ a ČTVRTEK, čtyři vyučovací hodiny za den. Výuka je stanovena od 7:25 hodin - 11:05 hodin v učebně ČJ.

Termíny pro rok 2020 jsou kvůli COVID-19 změněny viz níže.

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z ČJL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace. Uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu).

Jestliže ředitel školy rozhodne o konání školní přijímací zkoušky, stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním. Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínech. U talentové zkoušky jsou v 1. kole stanoveny 2 termíny.

Pokud se koná ještě školní přijímací zkouška, obsah a formu stanovuje ředitel školy.

Termíny JPZ dle sdělení MŠMT z 6. 5. 2020:

8. června 2020 - čtyřleté obory včetně nástavbového studia

9. června 2020 - víceletá gymnázia

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

23. června 2020

Tyto termíny se nevztahují na:

 • obory vzdělání se závěrečnou zkouškou
 • obory vzdělání s výučním listem
 • obory zkráceného studia
 • obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. - 15. 1. § 62 odst. 3 školského zákona
 • obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. - 31. 1. § 88 odst 2 školského zákona
 • Termíny školní přijímací zkoušky dle sdělení MŠMT z 6. 5. 2020 - všechny obory vzdělávání
 • 3. a 4. června 2020 - 1. řádný termín (škola může využít i období 25. a 26. 5. 2020)

  5. a 6. června 2020 - 2. řádný termín (škola může využít i období 27. a 28. 5. 2020)

  19. a 20. června 2020 - 1. náhradní termín (škola může využít i období 15. a 16. 6. 2020)

  21. a 22. 6. 2020 - 2. náhradní termín (škola může využít i období 17. a 18. 6. 2020)