INFORMACE O HODNOCENÍ ŽÁKŮ za 2.pololetí

21. 05. 2020
VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, dne 27.4.2020 byla zveřejněna Vyhláška 211/2020 Sb., která informuje o tom, z čeho bude vycházet hodnocení na konci školního roku. Uvedenými principy hodnocení se budeme řídit při hodnocení žáků za 2. pololetí na naší škole. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

Uvádím nejdůležitější info z této vyhlášky:

Hodnocení žáků (1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.