Školní parlament

Termín konání: 5. 2. 2024 | 07:00 - 07:30
Místo konání: Knihovna ZŠ Šanov
Školní parlament

Žákovský parlament se snaží žáky aktivně zapojit do života školy. Zástupci školního parlamentu z každé třídy se pravidelně scházejí a informují vedení školy o návrzích, nápadech programů, soutěží, besed ze strany dětí a žáků našich školních tříd. Jedná se zde také o problémech ve třídách, v šatnách, o problematickém chování mezi spolužáky. Zástupci se stávají prostředníkem, který umožňuje všem dětem ze školy naplňovat své potřeby a realizovat své nápady.