Mobilní trilopark

Termín konání: 3. 5. 2023 | 07:30 - 12:05
Místo konání: ZŠ Šanov
Mobilní trilopark
  • Prostřednictvím Mobilního Triloparku dostanou žáci obou stupňů možnost sáhnout si na skutečné fosilie, včetně skutečných dinosauřích kostí a zubů či obří stoličky mamuta (dynamický komentář samozřejmě uzpůsobujeme věku žáků).
  • V rámci dinosauří dílny si každý žák vyrobí a odnese svůj vlastní odlitek vyhynulého živočicha.
  • Na stanovišti s třímetrovou dinosauří kostrou si žáci odkryjí z písku kostru dravého dinosaura, přičemž na nalezišti bude spolu s nimi odborný lektor, který jim dodá spoustu zajímavých informací o dinosaurech.
  • Program, provozovaný odborníky, je šitý přímo na míru učiva přírodovědy a přírodopisu ZŠ; zajišťuje přesahy učiva do sféry hmatatelné reality; je zacílený na předpokládané na výstupy a posilování klíčových kompetencí v souladu s RVP ZV. Jsme zároveň jediný mobilní program svého druhu, pokrývající svou tématikou vývoj života na Zemi.
  • Hlavní důraz je kladen na zábavné aktivity, díky nimž mají žáci možnost si ohledat prostor vědy zevnitř – poznat písmo, jímž moře činí svůj záznam do kamene…
  • Pár slovy o Triloparku a jeho mobilní verzi…: Jsme skupina paleontologů, pedagogů a doktorandů z UK a z našeho kamenného muzea již pátým rokem vyjíždíme po školách s interaktivním programem Mobilní Trilopark (podrobný popis najdete zde: http://trilopark.eu/mobilni-trilopark-pro-zs ). Při tvorbě Mobilního Triloparku jsme zužitkovali naši letitou práci s dětmi, tudíž je přesně šitý pro věkovou skupinu obou stupňů ZŠ. Na co klademe důraz především, je SMYSLOVÁ ZKUŠENOST! Svět je plný náhražek a kopií, ale není nad originál. Proto s sebou vozíme spoustu pravých dotykových exemplářů – včetně tříkilové stoličky mamuta, dinosauřích zubů, obřích trilobitů a mnohého dalšího. Mimo to si děti vytvoří odlitek a vykopou třímetrovou dinosauří kostru. Velikou výhodou programu je, že se nemusíte nikam trmácet. My přijedeme za Vámi, přichystáme si tři stanoviště, na nichž se 40-60 dětí (2-3 třídy) na ploše padesáti minut prostřídá. O přestávce děti odcházejí a přicházejí další dvě až tři třídy. Takto může náš mobilní Trilopark absolvovat za dopoledne až 18 tříd obou stupňů. Případně celá družina v odpoledních hodinách – tam bychom organizaci dvou až čtyř hodin optimalizovali spolu s vychovatelkami.  Žádné z tříd náš program z rozvrhu nevezme víc než jednu vyučovací hodinu. Tudíž každé třídě z rozvrhu hodin odkrojí jen minimum času a dá dětem mnohé – odlitek vyhynulého živočicha v ceně, ale především spoustu nových poznatků a impulsů podaných tou nejzábavnější zážitkovou formou.

     Každé škole darujeme z naší obří kolekce fosilií příspěvek do kabinetu pomůcek.