Novinky

2021 12. 4.

Rodičovské schůzky on-line

Rodiče, připojte se pomocí platformy TEAMS...
2021 8. 4.

Otevření škol od 12.4.2021

Provoz školy od 6:30 - 15.30 hodin, Rozvrh hodin: 1.-3. ročník od 7:25 - 11:00 hodin, 4.-5. ročník dle rozvrhu nejdéle do 12:00 hodin

Testování diagram:

Vizuální podoba našich testů dodaných MŠMT k testování žáků a zaměstnanců školy:

Video: Jak na testování ve škole    

Instruktážní leták – LEPU testy 

Pokud se dítě, žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, využití individuální konzultace po domluvě s kantorem atp. Žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv
sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního
virového onemocnění.                                                               

Stravování dětí od 12.4.2021- bude organizován pouze oběd pro žáky 1. stupně - prezenční výuku, z důvodu organizační, personální nedostatečnosti  a časové náročnosti při epidemiologických opatřeních. Svačinu si donesou žáci z domova, nelze časově, personálně ani organizačně zajistit (nemohou se míchat homogenní skupiny tříd). Cizím strávníkům se vařit do odvolání nebude. 

Všichni žáci 1. stupně mají stravu od 12.4.2021 PŘIHLÁŠENOU!!!! Pokud bude žák nemocen, volejte na odhlášení paní vedoucí ŠJ nebo pište na email jídelny do pondělí 12.4.2021 do 7:30 hodin.

Vedení školy a celý tým pedagogů věří v rodičovskou podporu a spolupráci, které si velmi vážíme, protože bez ní se nemůžeme obejít. Moc Vám děkujeme za dosavadní, bezvadnou spolupráci při naší společné cestě při vzdělávání a výchově našich dětí. 

 

 

2021 22. 3.

Prodloužení nouzového stavu

Základní škola i Mateřská škola zavřena z důvodu epidemiologické situace. Výuka je pouze distanční formou. ŠJ i ŠD jsou též uzavřeny.

Poslední články

Zvolte kategorii:

SEMINÁŘE pro rodiče

MAP pomáhá s aktivitami pro rodiče.... 

 

Matematický Klokan

18. 3. 2021
Matematika nás baví...

Volby do ŠKOLSKÉ RADY

28. 1. 2021
Kategorie: Škola
Výsledky voleb do ŠR školy

Mikulášská nadílka

Ve škole se rozdávala MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA