Anglický jazyk 9.ročník

Motto: One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way. Frank Smith

K čemu je to dobré

Naleznete zde informace o probíraném učivu, zadaných úkolech či projektech a o aktuálním dění v předmětu.
Může být užitečné pro žáky, kteří jsou nemocní, i pro ty, kteří zapomněli, na co se mají připravit, či jaký udělat domácí úkol.

A také pro rodiče, kteří často nedostanou ze svých ratolestí ani slovo o tom, co se ve škole dělá, kromě odpovědi : "NIC" :))
__________________________________________________________

Jak to u nás chodí

Předmět je vyučován podle učebnice Project 4 nakladatelství Oxford University Press a žáci mají k dispozici rovněž pracovní sešit včetně poslechového CD. To si nechávají doma, nenosí ho do školy, protože slouží výhradně k domácím poslechům. Slýchám výmluvy typu: Já jsem ho ztratil, mně se zlomilo v tašce, mám ho poškrábané... Kdo nemá možnost poslechů doma, požádá vyučující a může poslouchat ve škole, po vyučování. Domácí poslechy jsou zadávány max. 1-2x za měsíc.
Děti dostaly i přístupové kódy k online procvičování na internetu, kde jsou cvičení speciálně k naší učebnici. Přístupové údaje mají mít nalepeny ve školním sešitě (English). Vždy jim dám pokyn, kdy už mohou procvičovat danou část lekce, nicméně je to ryze dobrovolné, pro toho, kdo se chce naučit více, nebo má problémy a potřebuje "doučování" . Procvičování obsahuje i správné řešení.

Žáci si vedou sešit English (školní), kde si vysvětlujeme novou látku, procvičujeme, občas hodnotím krátká cvičení.
Sešit Vocabulary slouží k zápisu slovní zásoby, z toho by se děti měly učit slovíčkům, nicméně raději bych, aby si je zapamatovaly z vět a frází v textu.
Sešit Homework je pro domácí úkoly, který nosí na každou hodinu, ačkoli se stále velmi diví. Je to proto, abychom mohli zapsat zadaný dom. úkol a měli kam.
Ve škole ještě vedeme sešit Tests, je zřejmé k čemu slouží, k nahlédnutí je kdykoli na požádání nebo na třídních schůzkách. Stejně tak větší písemná opakování (čtvrtletní), která píšeme na samostatné listy papíru.

V hodině poměrně často potřebujeme lepicí tyčinku, je skvělé, pokud ji děti mají v penále, nikoli ve skříňce, tam je nám k ničemu. Dovedete si představit, pokud mají lepidlo ve třídě 4 žáci a učitelka, jak dlouho trvá nalepení jednoho papírku a jaký je kolem toho rozruch. (asi ne, kdo tam nebyl, neuvěří :)

Bylo by fajn, kdyby nám rodiče pomohli tím, že by občas prohlédli sešity svých dětí, možná tam najdou hezké překvapení (opravdu) a možná také jen "opravdu hezké" překvapení a počtou si. Rozhodně ale budou informováni více, jak si dítě v předmětu vede, než jen ze žákovské knížky. A kdyby připojili i podpis, že sešit viděli, viděla bych to jako skvělou spolupráci. A potomek by pak věděl, že je o něj zájem oboustranný, a jen tak něco neošulí. / Vím, máme i svědomité děti, spíš se zde snažím napravit problémy s těmi lajdajícími :)

Pokud někdo z žáků potřebuje znovu, navíc nad rámec běžné hodiny, vysvětlit probírané učivo, nebo potřebuje víc procvičit, rád by zopakoval poslechy apod., jsem mu k dispozici denně od 12:30, ale prosím po předchozí domluvě, abych přizpůsobila svůj pracovní program.

Tak to je snad vše, prozatím, ony mne děti zase k něčemu inspirují, nač jsem zapomněla. Často mám pocit, že jsou vždy o krok přede mnou.
_________________________________________________________

A teď konkrétně, co zrovna děláme:

31/5 - úterý

 • upevnění slovní zásoby - L5C
 • dokončení cv. v PS str. 46

26/5 - čtvrtek

 • Článek Save the orphan bears -čtení, otázky k porozumění - uč. str. 60
 • d.ú.: oprav chybné věty: Uč. str. 60 cv. 2

25/5 - středa

 • dokončení L5B - uč. str. 59
 • slovní zásoba L5C -Caring for the environment

24/5 - úterý

 • L5B - slovní zásoba - zápis
 • videopříběh - Smart Alec´s plan - zaměřeno na trpný rod
 • opakování a prověřování učiva - ústně

do 19/5 - stránky mimo provoz, nemohla jsem zapisovat

 • intenzivní procvičování tématu "Climate change" a slovní zásoby
 • dtto - trpný rod přítomný
 • Uč. str. 56, 57,
 • ústní zkoušení slovíček
 • PS str. 44, včetně d.ú.: cv. 3 (k odevzdání na 19.5.)

12/5 - čtvrtek (2h)

 • četba a poslech článku učeb. str. 56 - Climate change
 • práce s textem + procvičení slovní zásoby - 56/cv. 1
 • uč. str. 57, cv. 3
 • Gramatika: Trpný rod (Passive voice) - uč. str. 57, cv. 4
 • d.ú. zadán na www.projectonlinepractice.com - L5 - 2 cvičení v oddíle vocabulary

11/5 - středa

 • slovní zásoba L5A - životní prostředí
 • oprava a hodnocení kontrolní práce

10/5 - úterý

 • kontrolní práce L4 - zopakujte si především slovní zásobu/King Arthur + slovesa + přídavná jména, věty vztažné a jak je vyjadřujeme v AJ a zdvořilé žádosti - Nevadilo by Vám, kdybyste......., Jak si objednat jídlo v restauraci
 • upozorňuji, že ve čtvrtek 12.5, máme AJ 1. i 4. vyuč. hodinu

5/5 - čtvrtek

 • poslechy: uč. str. 54, cv. 5 - zdvořilé žádosti
 • procvičování slovní zásoby L4

4/5 - středa

 • revision: uč. str. 54, cv. 3 a 4 - slovesa s- ing a infinitivem + přídavná jména končící na -ed, -ing

3/5 - úterý

 • opakujeme na kontrolní práci - PS str. 42, cv. 3, str. 43, cv. 4 - poslech
 • zkoušíme rozhovory V restauraci

28/4 - čtvrtek

 • opakujeme na kontrolní práci - PS str. 42, cv. 1,2,
 • zkoušíme rozhovor V restauraci

27/4 - středa

 • učíme se požádat zdvořile, aby lidé něco udělali: Would you mind bringing me a glass of water, please?
 • PS str. 40, cv. 1, 2, str. 41, cv. 3a,b
 • d.ú. PS str. 41, cv. 5 - doplň rozhovor v restauraci/objednání jídla
 • Kontrolní práci L4 píšeme 10.5.

26/4 - úterý

 • Everyday English - Useful expressions - uč. str. 51, cv. 4
 • rozhovor - objednáváme si jídlo v restauraci - naučte se předvést před třídou na známky

21/4 - čtvrtek

 • L4D - Kids - slovní zásoba
 • videopříběh - připomenutí minulého děje
 • nový příběh/The Customer
 • procvičení slovní zásoby, otázky k porozumění
 • d.ú. uč. str. 50,cv. 2, vyber správná slova do vět/ napiš věty 5-8 do dom. sešitu

19/4 - úterý

 • procvičení přídavných jmen a změny jejich významu
 • PS 38/2, 3 - opozita
 • poslech - PS 39/4

14/4 - čtvrtek

 • Find the real you /zjisti, jaký opravdu jsi - test- uč. str. 48,49 cv. 3 a 4
 • poslech str. 49 - Story in sounds - rozšíření slovní zásoby/slovesa

13/4 - středa

 • test na slovesa
 • přídavná jména končící na -ed/-ing
 • Uč. str. 48, cv. 2a,b
 • Ps str 38, cv. 1

12/4 - úterý

 • PS str. 37/3 - použití sloves see, hear, feel, smell + - tvar s -ing
 • zítra test (slovesa) - dnes ještě naposledy procvičeno
 • Uč. str. 48 - Vocabulary = Přídavná jména končící na -ed nebo -ing
 • (interested x interesting apod.)

7/4 - čtvrtek

 • PS str. 36, cv.2, a,b
 • samostatná práce + kontrola - tvoř věty s použitím gerundia, abys nahradil souvětí použité v češtině
 • ústní zkoušení žáků

6/4 - středa

 • kontrola dom. úkolu, zkoušení
 • další procvičování vět s gerundiem, uč. str. 47, cv. 4, 5/poslech
 • PS str. 36, cv.1

5/4 - úterý

 • komiks a vyhledávání informací
 • překlad vět s gerundiem, např: I can see him opening the window.
 • pracovní list na procvičení podobných příkladů (There are burglars breaking into the house.) Věty přelož do dom. sešitu = d.ú.

31/3 - čtvrtek

 • dokončení legendy o králi Artušovi - poslech
 • L4B - The burglar - slovní zásoba
 • videopříběh/ uč. str. 46

29/3 - úterý

 • procvičení sloves vyžadujících gerundium = -ing tvar/infinitiv
 • Uč. str. 45 cv. 5
 • PS str. 34 - dokončeno
 • d.ú. písemně do sešitu d.ú. podle PS str. 34/4 - přelož minimálně 2 odstavce, jedničkáři minimálně 3 odstavce, pětkaři minimálně 1 odstavec :))
 • stále si procvičujte významy sloves: imagine, enjoy, don´t mind, refuse, decide, promise, offer, forget, prefer, try, wound, keep, throw, hide, fall, remember, return, survive, recieve, agree, happen

22/3 - úterý

 • kontrolní práce L3/tak dlouho odkládaná

17/3 - čtvrtek

 • Grammar: dokončení- uč. str. 45, cv.4, oddíl 3,4
 • pracovní list k procvičení sloves + ing/infinitiv

16/3 - středa

 • doporučené procvičování také na: //elt.oup.com/student/project3rdedition - vyberte Level 4
 • Grammar: slovesa + infinitiv, gerundium (..ing koncovka) - uč. str. 45 - vysvětlení nového učiva, část 1,2
 • porozumění textu, str. 44, cv. 3

15/3 - úterý

 • Medieval knights - PS 34 - procvičení slovní zásoby
 • dokončení četby článku "Sir Bedivere..." -str44
 • porozumění textu, str. 44, cv. 2

10/3 - čtvrtek

 • L4A - Heroes/King Arthur
 • slovní zásoba + čtení článku "Sir Bedivere and Excalibur" - 1. část

9/3 - středa

 • vyjadřujeme nesouhlas
 • ústní zkoušení - rozhovor "U lékaře"
 • dom. úkol: dokonči cv. v PS k L3, využij konzultace s vyučující
 • Kontrolní práce L3 - 16.3. (středa)/ pro nepřítomnost velké části třídy odloženo
 • trénuj na www.projectonlinepractice.com

3/3 - čtvrtek

 • vyjadřujeme souhlas - So am I...., Neither have I.....
 • Uč. str. 39, cv. 6
 • PS str. 31, cv. 4

2/3 - středa

 • L3D - Kids -videopříběh - Everyday English - uč. str. 38
 • Useful expresions - uč. str. 39, cv. 4
 • PS str. 30, cv. 1 - seřaď příběh, jak se udál
 • str. 30, cv. 2 - vytvoř fráze z daných slov

1/3 - úterý

 • Uč. str. 37, cv. 6 - poslech - návštěva u lékaře
 • cv.7 - spoj výrazy, které patří k sobě
 • nácvik rozhovoru "U lékaře"

25/2 - čtvrtek

 • Zdravotní problémy - slovní zásoba, poslechy, procvičení
 • Uč. str. 37, cv. 4
 • PS str. 29, cv. 4,5a,b
 • poslech rozhovoru : U lékaře - naučit se ve dvojici podobný rozhovor do 8.3.

24/2 - středa

 • PS str. 27, cv. 5 - doplň věty, vytvoř souvětí
 • poslech - odpověz na ot. PS str. 27, cv. 6 a)
 • d.ú. PS str. 27, cv. 6b) - popiš obrázky, použij vztažné věty
 • článek uč. str. 36 - Are u a healthy eater?

23/2 - úterý

 • Vztažné věty vedlejší
 • uč. str. 35, cv. 6,7,8
 • dáváme rady a mluvíme o možnosti, co by se mohlo stát
 • PS str. 27, cv. 4

18/2 - čtvrtek

 • procvičování should/shouldn´t, might/might not
 • PS str. 26, cv. 1,2,3
 • test ze slovní zásoby - části těla

17/2 - středa

 • Lekce 3B - Sweet Sue has the last laugh
 • nová slovní zásoba (equipment, trip over, bend over, I bet..., advice, boot
 • Grammar: should/shouldn´t, might/ might not
 • uč. str. 35, cv. 4
 • zítra test na slovní zásobu - části těla

16/2 - úterý

 • procvičování použití vztažných zájmen, vztažné věty vedlejší (relative clauses)
 • poslech PS str. 25 cv. 3a - napiš jména osob
 • dtto - 3b) - napiš o každé osobě větu, použij vztažná zájmena
 • PS str. 25, cv. 4 - vztažné věty vedlejší (relative clauses)
 • uč. str. 33, cv. 5 - poslech

11/2 - čtvrtek

 • Grammar: Relative pronouns (vztažná zájmena) a jejich použití
 • uč. str. 33, cv. 4 a)
 • PS str. 25 cv. 2, kdo nestihl, dokončí jako d.ú

10/2 - středa

 • opakování slovní zásoby - tělo
 • čtení článku str. 32 - You and your body
 • nová slovní zásoba k článku

28/1 - čtvrtek

 • Poslechy zaměřené na novou slovní zásobu (části těla)
 • PS str. 24 cv. 1b- doplň slova z křížovky do daných definic

27/1 - středa

 • L3A - Your body - Parts of the body -slovní zásoba
 • PS str. 24, cv. 1a, dokonči za d.ú.

26/1 - úterý

 • bruslení/procvičení tázacích dovětků
 • dokončení videa "Reading habits"

21/1 - čtvrtek

 • znovuvysvětlení tázacích dovětků - cv. v PS
 • Reading/Culture - Charles Dickens (video)

20/1 - středa

 • hodnocení kontrolní práce, zápis známek - výsledek velmi dobrý, průměr 2,35 s tím, že třem žákům utekla jednička o jeden bod.
 • nebyla žádná pětka (ani čtyřka?) jak je to možné? že bychom se začali učit/snažit se?
 • dnes se seznámíme s tázacími dovětky = Question tags
 • Těšíte se, že ano? :)) A nebudete upovídaní, že ne? A když, tak jenom v English, není-liž pravda? :))
 • Uč. str. 27, cv. 7a-d, cv. 8 - procvičení
 • D.ú. : PS str. 21 cv. 5 - doplň tázací dovětek.

19/1 - úterý

Kontrolní práce L 2

 • zopakujte si: present perfect vs. past simple
 • For/ since
 • porozumění textu - useful expressions /L2
 • slovíčka - L2 - podstatná jména - přídavná jména
 • slovesa s předložkami

14/1 - čtvrtek

 • Grammar: Been/Gone - významové rozdíly
 • PS 20/2 - poslech
 • Uč. str. 27 cv. 5,6, PS str. 20, cv 3

13/1 - středa

 • PS 18/3, 4 - doplň vhodná slova do příběhu, odpověz na otázky
 • Everyday English - užitečné fráze - naučte se, které fráze používal Andy a jeho učitel (podle učebnice str. 27, cv. 4 a)

12/1 - úterý

 • dokončení příběhu "Kids" - Andy´s in trouble - video
 • Uč. str. 27, cv. 3b, 3c
 • PS str. 20, cv.1
 • D.ú.: PS str. 18, cv. 2

7/1 - čtvrtek

 • Andy´s in trouble - otázky k porozumění
 • ústní zkoušení žáků

6/1 - středa

 • L 2D - Kids - Andy´s in trouble - uč. str. 26 + videostory

5/1 - úterý

Lekce 2C - str. 25, otázky k porozumění textu "Fame" - cv. 2

slovní zásoba : podstatná jména a přídavná jména - cv. 3a, b, c)

D.ú: PS str. 18, cv. 1, zapiš do křížovky přídavná jména vytvořená z podstatných

Kontrolní práci píšeme 19.1.

17/12 - čtvrtek

 • poslech článku Fame, odpovědi na otázky k porozumění
 • Uč str.25/2

16/12 - středa

 • Lekce 2C - Fame - slovíčka - zápis na úterý 22.12.
 • četba článku uč. str. 24 - Fame, vysvětlení slovní zásoby
 • PS - str. 17/5, 6
 • d.ú.: PS str. 17, cv. 4 na zítra

15/12 - úterý

 • upevnění používání for/since - uč. str. 23/6
 • rozdíly v použití present perfect a past simple - uč. str. 23, cv. 7
 • poslechy - cv. 8- jednalo se o ukončený děj nebo ještě ne?

10/12 - čtvrtek

 • Uč. str. 23, cv. 2 - porozumění příběhu
 • Grammar: For/Since
 • PS 16, cv. 1,2

9/12 - středa

 • Lekce 2B - Smart Alec closes the door - videostory - zaměřeno na I´d better..., since x for, slovní zásoba

8/12 - úterý

 • GRAMMAR: Present perfect versus past simple (Předpřítomný řas vs prostý minulý) - uč. str. 21 /6a,b
 • Uč. str. 21 cv. 7 - What stunts has Frank done?
 • PS str. 15, cv. 6

3/12 - čtvrtek

 • PS str. 15, cv. 5 - poslech a tvorba vět v předpřítomném čase, zápor
 • mluvíme o osobních zkušenostech, co jsme zažili nedávno (použití předpřítom. času)

2/12 - středa

 • Present perfect - opakování, případy použití - uč. str. 21 cv 3a,b
 • Uč. str. 21 cv 4
 • PS str 14 cv. 3
 • otevřela jsem k procvičování L2 (Grammar + Vocabulary) na www.projectonlinepractice.com

1/12 - úterý

 • článek Stunt Doubles - dokončení, práce s textem - uč.str. 20/2
 • PS str. 14/ cv. 1 - procvičení sloves s předložkami

26/11 - čtvrtek

 • L2A - The movies - slovní zásoba - zápis, vysvětlení
 • četba a poslech - uč. str. 20/ Stunt Doubles

25/11 - středa

 • Kontrolní práce L1 zde

24/11 - úterý

 • hodina nezařazena - žáci na Burze středních škol v KC Rakovník

19/11 - čtvrtek

Závěr opakování L1 před kontrolní prací - uč. str.18 + PS str. 13

18/11 - středa

 • Revision L1 - uč. str. 18, cv. 1 - doplnění příběhu + poslech
 • PS - progress check - str. 12, cv. 4
 • d.ú. - str. 12, cv. 1 - doplň chybějící slova (materiály) + cv. 2 (poslech) - vyber část oblečení a popiš ho

12/11 - čtvrtek

 • Everyday English - Responding to the news (jak reagovat na nové zprávy)
 • PS str. 11
 • 25/11 - budeme psát kontrolní práci z L1

11/11 - středa

 • PS str.10, cv.3 - procvičení frází - Talking about tests
 • Past modals - vysvětlení /uč. str. 15 - cv.6, PS str. 10, cv. 4

10/11 - úterý

 • zopakována slovní zásoba z dílu Kids - Test (revise, test results, to be glad)
 • dokončení příběhu - video
 • Everyday English - fráze "Talking about tests"
 • d.ú. - PS str. 10, cv.2
 • zítra test k videu

5/11 - čtvrtek

 • Lekce 1D - Kids (video) - díl "Test" - uč. str. 14
 • PS str. 10, cv. 1

4/11 - středa

 • too/příliš, enough/dost - vysvětlení, použití
 • PS str. 9, cv. 4, 5 (procvičení too, enough)
 • D.ú.: poslech : str. 9, cv.6

3/11 - úterý

 • test slovíček 1A - 1C
 • Uč. 13, cv. 4 - listening and speaking - rozhovor v obchodě , cv. 5,
 • nácvik rozhovoru do příštího úterka na stejné téma (dvojice, trojice)

27/10 - úterý

 • práce s textem The Story of Jeans - řazení vět do správného pořadí podle děje, formulace odpovědí "Proč se stalo....?" Uč str. 12, cv. 2,3
 • PS str. 8, cv. 3 - přiřazování slovíček z textu k jejich definicím
 • dětem stále chyběly fixy a hlavně jakékoli povědomí o nové slovní zásobě - je potřeba doma zopakovat
 • procvičujte online - Vocabulary

22/10 - čtvrtek

Prosím, pořiďte si fixu na bílou tabulku, která jde smazat

 • tiché čtení článku uč. str. 12 - The Story of Jeans, vysvětlení neznámých slov, poté poslech
 • discover, coast, look for, customer, decide, pocket, enough, pocket, invent, tailor, soon, protect, factory, produce, except, underwear, miner
 • d.ú.: do slovníčku doplnit slovíčka z oddílu 1C/PS str. 80
 • další práce s textem/porozumění - uč. str. 12/2 dej věty do správného pořadí (najdi klíčová slova)
 • 12/3 - hledej v textu informace, proč se stalo.....
 • Doporučuji procvičovat celou 1.lekci na www.projectonlinepractice.com

21/10 - středa

Describing clothes - popis oblečení / PS str 8/ cv 1,2, + poslech

Test na Reading podle přípravy za d.ú. - dopadlo velmi dobře, hodně jedniček, žáci text dobře pochopili

Zítra si přečteme Příběh o džínách (The Story of Jeans)

20/10 - úterý

kontrola diferencovaného úkolu - zdatnější skupina PS 6/2 měli převážně správně,
Reading - PS 7/3 - procvičeno individuálně se slabšími, kdo potřeboval

Porovnávali jsme podle obrázků postavu z našeho seriálu - detektiva Smart Aleca - jaký býval a jaký je dnes

Začali jsme oddíl 1C - Clothes/Oblečení - slovní zásoba - vlastnosti oblečení

15/10 čtvrtek

zapsány známky z poslechu a minulého průběhového času do ŽK

Trénink vět s used to, i v záporných větách.

Dom. úkol: pro všechny PS str. 7 cv. 3, + pro jedničkáře a dvojkaře PS str. 6, cv.2

14/10. - středa

- test na minulý průběhový čas: někteří žáci stále nezvádali techniku jeho tvorby, přestože jsme procvičovali tolik! I was wearing.... We were talking.... It was raining.... Nic jiného na tom není.

- znovu "practice" used to, přidán zápor - I didn ´t use to ....
Např. I didn´t use to have long hair. Nemíval jsem dlouhé vlasy. (říkám v situaci, kdy nosím dlouhou hřívu :)

13.1015/úterý

-psali jsme test z poslechu, který byl za d.ú. minulý týden. Výsledek byl poměrně příznivý, přesně bylo znát, kdo doma poslouchal a kdo úkol neudělal.

- dále jsme procvičovali minulý čas prostý versus průběhový, víc do hloubky, udělali jsme několik cvičení, která jsem připravila navíc

-zabývali jsme se výrazem "I used to..." (Kdysi jsem.....), řekli jsme si pár dalších příkladů a vzpomínali, v jakých situacích bylo použito vve videu.

9.10.15/pátek

Dnes jsme udělali poslední souhrnné cvičení z části 1A. Tím jsme ji uzavřeli a budou následovat testíky. Připravte se na slovní zásobu, složená podstatná jména, minulý čas prostý a průběhový.

Začali jsme část 1B - náš videoseriál Sweet Sue and Smart Alec. Používání "...I used to...." Nová slovíčka z PS, str 81. část 1B

8.10.15/čtvrtek

zadán d.ú. - poslechové cvičení z domácího CD - viz PS str. 5, cv.6

Procvičen minulý čas průběhový v PS str.5, cv. 5 a slovní zásoba -PS str. 4, cv. 3

Poslouchali jsme rozhovory mezi rozhlasovým redaktorem a volajícími - viz uč. str. 9/ cv. 5 a,b,c

Zítra, v pátek, mimořádně zařazena do rozvrhu angličtina - vezměte si sešity.

7.10.15/ středa

Opakujeme minulý čas prostý a průběhový a rozdíly v použití. Je třeba si znovu uvědomit nepravidelná slovesa, jejich tvary, a tvorbu minulého průběhového času. Znovu vysvětleno v sešitě. Uč. str. 9/3, 4, PS str.4/ cv.4. Trénujte úvodní článek a slovní zásobu.

Někteří žáci dostali kopie Úvodních písemných prací pro rodiče k nahlédnutí, prosím o podpis, že byli seznámeni. Pokud ještě někdo má zájem vidět práci svého dítěte, vzkažte, prosím, pošlu kopii též.

6.10.15

Znovu jsme procvičili slovní zásobu - materiály a tvorbu tzv. Compound nouns, říkáme tedy: zlatý prsten, dřevěná bedna, vlněné ponožky atd. Viz PS str. 4, cv.1,2 Lze procvičovat na ProjectOnlinePractice - Vocabulary.

Na domácí přípravu mají článek The Iceman - čtení, porozumění. Dnes zopakováno.

4.10.15
Během měsíce září jsme zopakovali přítomné časy, statická slovesa a budoucí čas s going to a will. Hodně jsme procvičovali rozdílné použití těchto tvarů. Mluvili jsme o charitativní činnosti (Fundraising day) a o studentské praxi - Work experience. Poslouchali jsme Rupert´s interviews. Žáci by měli mít osvojenu slovní zásobu v PS, str. 81 - Introduction.

Z PS jsme udělali str.2, na str. 3 společně cv. 3 a 4 . Poslechové cv. 5 bylo za domácí úkol a při jeho kontrole bylo jasné, že někteří žáci doma neposlouchali, jen opsali údaje od spolužáků, totiž včetně nesmyslů, které houfně kolovaly třídou. Původce děje se nepodařilo zjistit :))

Napsali jsme úvodní písemnou práci - žáci v úterý dostanou známky. Průměrná známka třídy byla 2,7, (3x jednička, 2x dvojka, 3x trojka, 1x čtyřka, 2x bohužel pětka - jeden bod od čtyřky), přestože dvě obvykle úspěšné žákyně práci nepsaly. Neúspěšné písemné práce posílám domů k nahlédnutí, prosím o podpis a vrácení. Maximální počet bodů byl 36.

Začali jsme první lekci - část 1A - mluvíme o materiálech. Děti by si měly osvojit názvy základních materiálů - mají ve slovníčku. Dále se učíme tvořit složená podst. jména typu zlatý prsten, kožené boty, dřevěná bedna...

Přečetli a poslechli jsme článek The Iceman a vysvětlili si novou slovní zásobu. Jedná se o skutečný příběh muže z doby kamenné, kterého našli r. 1991 v alpském ledovci zmrzlého. Nebylo by od věci si článek doma znovu zopakovat a projít slovíčka.

Tolik shrnutí až do dneška......