Uzavírka Šanov -Senomaty

30. 05. 2024

Městský úřad Rakovník Odbor dopravy oznamuje od 4.6.2024 – do 10.6.2024 úplnou uzavírku silnice č. III/2276 v k.ú. Šanov a silnice č. III/2288 v k.ú. Senomaty v místě železničních přejezdů P1052 a P1056 z důvodu jejich rekonstrukce.

Uzavírka se dotkne provozu veřejné linkové osobní dopravy.

 • uzavírka přejezdů P 1052 a 1056 ovlivní razantně dopravní obslužnost dotčených obcí. Bude nutná výrazná změna jízdních řádů linek PID 561 a 581 a té NAD (náhradní autobusové dopravy) za vlaky ČD X-S57. 
 • linka NAD X-S57 za vlaky bude zajištovat základní dopravní obslužnost pro obce Senomaty, Pšovlky, Oráčov, Jesenice, Krty a Blatno u Jesenice, obec Šanov nebude linka X-S57 obsluhovat (pouze zastávku Šanov, rozc.)
 • linka NAD X-S57 bude posílena v úseku Rakovník - Senomaty, Nouzov a zpět nebo obslouží navíc místní část Nouzov. Předpokládané časy odjezdů v úseku Rakovník - Senomaty, Nouzov (5:45, 7:00*, 15:30, 16:30, 18:30). Předpokládané časy odjezdů v úseku Senomaty, Nouzov - Rakovník (6:00, 7:15*) // * pouze do/ze zastávky  Senomaty (bez Nouzova).
 • linka 561 bude posílena v úseku Rakovník - Senomaty, Nouzov a zpět. Předpokládané časy odjezdů v úseku Rakovník - Senomaty, Nouzov (5:00, 6:20, 14:30). Předpokládané časy odjezdů v úseku Senomaty, Nouzov - Rakovník (5:15, 6:40, 14:45).
 • linka 561 (spoje Rakovník - Senomaty, Nouzov/Přílepy) budou vedeny bez omezení nebo nahrazeny linkou NAD X-S57
 • linka 561 (spoje Rakovník - Senomaty, Hostokryje) budou v úseku Senomaty - Hostokryje zrušeny 
 • linka 561 (spoje Rakovník - Řeřichy/Kolešovice) budou vedeny v úseku Rakovník - Šanov přes obce Lubná, Hostokryje, Petrovice, Šanov a dále po své trase směr Řeřichy a Kolešovice. 
 • linka 581 (spoje Rakovník - Lubná - Hostokryje - Senomaty) budou omezeny nebo zrušeny a nahrazeny linkou 561 (spoje Rakovník - Řeřichy)
 • nebude zajištěno spojeníSenomaty - Hostokryje a zpět (spojení Hostokryje - Rakovník bude zajištěno přes Lubnou) 
 • nebude zajištěno spojeníSenomaty - Šanov a zpět (školní ranní spoj Rakovník - Senomaty,Nouzov - Šanov bude veden časově náročným odklonem přes Pšovlky, Oráčov, Řeřichy a Petrovice) // pro cestující se zakoupeným předplatným kupónem pro pásma 7,8 budou zastávky Oráčov (TP 9) a Švihov (TP 9) v tarifním pásmu 8,9
 • nebude zajištěno noční spojení do obce Řeřichy (není pravidelně využíváno)
 • nutná změna JŘ linek 561 a 581

MěÚ Rakovník nařizuje objížďku pro obě uzavírky stejnou a to od křižovatky se silnic č. II/228 a silnice č. III/2276 u Šanova přes Senomaty na křižovatku se silnicí č. II/227 a po této silnici č. II/227 do Rakovníka až na křižovatku se silnicí č. II/229 (u KC) a po této silnici č, II/229 přes Lubnou na Příčinu (na křižovatku se silnicí č. III/2288 (ukončení obj. trasy pro uzavírku v Senomatech) a dále po silnici č. II/229 do Petrovic (na křižovatku se silnicí č. III/2276 (ukončení obj. trasy pro uzavírku v Šanově).

Tato objízdná trasa je obousměrná a pro veškerý provoz.