VOLBY do ŠKOLSKÉ RADY

14. 05. 2024
umdxf7ur60_____Znak obce Šanov

Volby do školské rady

Vyhlášení konání voleb do školské rady za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce nezletilých žáků

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Šanov, Šanov 91, okres Rakovník, Mgr. Bohumila Koutecká vyhlašuje dle § 167 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a dle Volebního řádu školské rady, volby členů do školské rady z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců nezletilých žáků.
Volba člena za pedagogické pracovníky se uskuteční dne 29. 4. 2024 v čase 07:05 h – 14:40 h.
Volba člena za zákonné zástupce nezletilých žáků se uskuteční prostřednictvím volebních hlasovacích lístků od 17. 5. do 30. 5. 2024 včetně.
 
Termín odevzdání kandidatury je nejpozději do 30. 5. 2024 vhozením do urny v budově školy. 

Navržení kandidáti pro volby do školské rady za zákonné zástupce:

  1. Martina Krňáková
  2. Lucie Schillerová
  3. Markéta Bělohradská
  4. Ivana Kounovská

VOLEBNÍ LISTINA  kandidátů pro volbu školské rady za zákonné zástupce: zde