Výsledky zápisu do MŠ

14. 05. 2024
ohwoohk4ce_____Zápis 2

Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, tel. +420 779 971071,e-mail:zssanov@gmail.com, DS: tbrsvfa, http://www.skolasanov.cz

ROZHODNUTÍ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, zastoupená ředitelkou školy rozhodla podle ustanovení § 46, odst.1 a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o výsledcích správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025., následovně:                                                                                                                           

Seznam dětí se zveřejňuje pod registračním číslem:  

Poř.číslo

Registrační číslo

Výsledek zápisu

01.

MŠŠ 2024/001

Zapsán do MŠ Šanov 119,  od 1. 11. 2024

02.

MŠŠ 2024/002

Zapsán do MŠ Šanov 119,  od 1. 09. 2024

03.

MŠŠ 2024/003

Zapsán do MŠ Šanov 119,  od 2. 01. 2025

04.

MŠŠ 2024/004

Zapsán do MŠ Šanov 119,  od 1. 09. 2024

05.

MŠŠ 2024/005

Zapsán do MŠ Šanov 119,  od 1. 09. 2024

06.

MŠŠ 2024/006

Zapsán do MŠ Šanov 119,  od 1. 09. 2024

07.

MŠŠ 2024/007

Zapsán do MŠ Šanov 119,  od 1. 09. 2024

08.

MŠŠ 2024/008

Zapsán do MŠ Šanov 119,  od 1. 09. 2024

09.

MŠŠ 2024/009

Zapsán do MŠ Šanov 119,  od 6. 01. 2025

10.

MŠŠ 2024/010

Zapsán do MŠ Šanov 119,  od 1. 09. 2024

11.

MŠŠ 2024/011

Zapsán do MŠ Šanov 119,  od 1. 09. 2024

 

 

 


Poučení:                                                                                                                                                 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, odbor školství mládeže a tělovýchovy. Rozhodnutí obsahující seznam přijatých žáků do předškolního vzdělávání pod přidělenými správními čísly bylo vyvěšeno na úřední desce školy a elektronické vývěsce na webových stránkách školy www.skolasanov.cz  dne 15. 5. 2024. DĚKUJEME RODIČŮM, KTEŘÍ ZAPSALI SVOJE DĚTI DO NAŠÍ MŠ a DOUFÁME, ŽE SE BUDE DĚTEM VE ŠKOLCE LÍBIT. TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025.                                                                             

 V Šanově: 14.5.2024                                         Mgr. Bohumila Koutecká, ředitelka