Začíná projekt pro nadané žáky...

09. 03. 2024
d4axx391xv_____Pozvánka Nadaní žáci

Za podpory MŠMT, ve spolupráci s Akademií techniky 4.0 v Rakovníku začíná na naší škole

projekt pro nadané žáky vybraných škol a subjektů. Projekt využívá moderní vybavení nové MEDIALAB UČEBNY,

která vznikla z finanční podpory obce Šanov.

Přejeme dětem skvělé pokroky v jejich badatelských záměrech......

Za vedení školy

Bohumila Koutecká