Slavnostní otevření učebny ICT

17. 10. 2023

Startujeme INFORMATIKU v novém kabátě

ikhyfwdoq3_____Plakát na 19.10.2023 II

Dne 19.10.2023 v 10:00 hodin se završí tři měsíce intenzivní práce na rekonstrukci, přebudování a vybavení naší učebny INFORMATIKY na zcela originální učebnu MINILAB, kde se setkáte s nejmodernější technikou dnešní doby. Učebna je koncipována jako multifunkční, s prvky proměnlivosti pro výuku jakéhokoli předmětu.

Přijďte se podívat na velkou změnu v šanovské škole, stojí za to......................

Za realizační tým celého projektu Vás srdečně zve vedení školy spolu se zaměstnanci a žáky naší školy.