Výsledky přijímacího řízení do MŠ na školní rok 2023/2024

01. 06. 2023
sgqp9kcp3g_____I

Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, tel. +420 779 971071,e-mail:zssanov@gmail.com, DS: io9k2v, http://www.skolasanov.cz

ROZHODNUTÍ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, zastoupená ředitelkou školy rozhodla podle ustanovení § 46, odst.1 a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o výsledcích správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024., následovně:                                                                                                                           

Seznam dětí se zveřejňuje pod správním číslem:  

Poř.číslo

Registrační číslo

Výsledek zápisu

01.

MŠŠ/2023/001

Přijat do MŠ Šanov 119,  od 1.9.2023

02.

MŠŠ/2023/002

Nepřijat do MŠ Šanov 119

03.

MŠŠ/2023/003

Nepřijat do MŠ Šanov 119

04.

MŠŠ/2023/004

Přijat do MŠ Šanov 119,  od 1.9.2023

05.

MŠŠ/2023/005

Přijat do MŠ Šanov 119,  od 1.9.2023

06.

MŠŠ/2023/006

Přijat do MŠ Šanov 119,  od 1.9.2023

07.

MŠŠ/2023/007

Přijat do MŠ Šanov 119,  od 1.9.2023

08.

MŠŠ/2023/008

Přijat do MŠ Šanov 119,  od 1.9.2023

09.

MŠŠ/2023/009

Přijat do MŠ Šanov 119,  od 1.9.2023

10.

MŠŠ/2023/010

Nepřijat do MŠ Šanov 119

 

Poučení:                                                                                                                                                                                                      Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, odbor školství mládeže a tělovýchovy. Rozhodnutí obsahující seznam přijatých žáků do předškolního vzdělávání pod přidělenými správními čísly bylo vyvěšeno na úřední desce školy a elektronické vývěsce na webových stránkách školy www.skolasanov.cz

 dne 1. 6. 2023.

DĚKUJEME RODIČŮM, KTEŘÍ ZAPSALI SVOJE DĚTI DO NAŠÍ MŠ. DOUFÁME, ŽE SE BUDE DĚTEM VE ŠKOLCE LÍBIT A ŽE V BUDOUCNU BUDOU I NADÁLE NAŠIMI ŽÁKY. TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024.                                                                           

Mgr. Bohumila Koutecká, ředitelka