Začínají prázdniny!!!!

29. 06. 2022

Poslední den školy, předání vysvědčení......

utbgdj1om6_____stažený soubor (1)

Dne 30.6.2022 končí školní rok plný hezkých projektových dnů, soutěží, výletů a vyučování. Rozloučení se koná na venkovním hřišti, kde budou předány pochvalné listy a následně se žáci odeberou se svými třídními učiteli do budovy ZŠ, kde jim předají vysvědčení. Vydání vysvědčení bude trvat nejdéle do 9:00 hodin. Za pedagogický sbor a všechny zaměstnance přeji vydařené léto.

Bohumila Koutecká