Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku

02. 05. 2022

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

ZDE:

5clwkxyfvn_____Zápis 2

Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, příspěvková organizace,                                                                           tel. +420 779 971071,  e-mail: zssanov@gmail.com  , DS: io9k2v

http://www.skolasanov.cz

ROZHODNUTÍ o přijetí/odkladu žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Č.j.: ZŠMŠŠOP 041/2022

Příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, zastoupená ředitelkou školy rozhodla podle ustanovení § 46, odst.1 a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o výsledcích správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022., následovně:      

                                                                                                                       

Seznam uchazečů se zveřejňuje pod přiděleným číslem:  

Poř.číslo

Přidělené číslo(č.j.)

Výsledek zápisu

01.

ZŠ 2022/22001

Zapsán do 1. ročníku

02.

ZŠ 2022/22002

Zapsán do 1. ročníku

03.

ZŠ 2022/22003

Zapsán do 1. ročníku

04.

ZŠ 2022/22004

Zapsán do 1. ročníku

05.

ZŠ 2022/22005

Zapsán do 1. ročníku

06.

ZŠ 2022/22006

Zapsán do 1. ročníku

07.

ZŠ 2022/22007

Zapsán do 1. ročníku

08.

ZŠ 2022/22008

Zapsán do 1. ročníku

09.

ZŠ 2022/22009

Zapsán do 1. ročníku

10.

ZŠ 2022/22010

Zapsán do 1. ročníku

11.

ZŠ 2022/22011

Zapsán do 1. ročníku

12.

ZŠ 2022/22012

Zapsán do 1. ročníku

13.

ZŠ 2022/22013

Zapsán do 1. ročníku

14.

ZŠ 2022/22014

Zapsán do 1. ročníku

15.

ZŠ 2022/22017

Zapsán do 3. ročníku

 

 

 

 

Poučení:                                                                                                                                                

 Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, odbor školství mládeže a tělovýchovy. Rozhodnutí obsahující seznam přijatých žáků do 1. a 3. ročníku základního vzdělávání pod přidělenými registračními čísly bylo vyvěšeno na úřední desce školy a elektronické vývěsce na webových stránkách školy www.skolasanov.cz  dne 27.4.2022.

DĚKUJEME RODIČŮM, KTEŘÍ ZAPSALI SVOJE DĚTI DO 1. ROČNÍKU I OSTATNÍCH ROČNÍKŮ NAŠÍ ŠKOLY. Těšíme se na Vás.

 

 

V Šanově  27.4.2022            Mgr. Bohumila Koutecká, ředitelka