PROVOZ ŠKOLY OD 13.9.2021

09. 09. 2021
Od 13.9.2021 nebudeme naše žáky již testovat dle pokynů MŠMT.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
• Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských
zařízení končí k 10. 9. 2021.
Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění
screeningového testování dětí a žáků.
•V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude
podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před
opětovným zahájením testování. Tato doba pak bude využita pro přípravu a zajištění distribuce
potřebných testů školám a školským zařízením.
• S ohledem na povinnost prokázání negativního testu, prodělaného onemocnění nebo ukončeného
očkování proti covid-19 při vstupu do bazénu podle Mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví ČR (č.j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN) pro zajištění povinné výuky plavání jedná
MŠMT spolu s Ministerstvem zdravotnictví o změně tohoto mimořádného opatření, která by měla
umožnit zrušení této povinnosti v případech, které nepředstavují zvýšené epidemické riziko. O
dalším vývoji bude MŠMT neprodleně informovat.
MŠMT, 8. 9. 2021