Provoz škol od 30.11.2020

20. 11. 2020

OTEVŘENÍ ŠKOL pro celý 1.stupeň + 9. ročník ZŠ

Pro 6.-8. ročník rotační výuka 

j3epv19xd9_____Korona obrázek

Je povolena osobní přítomnost:
• žáků 1. stupně základních škol,
• žáků 9. ročníků základních škol,
• žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

• Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole:
• Ředitelka školy rozdělila třídy (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určila, že:

V lichých týdnech (49, 51) od 30.11.-4.12.2020 a 14.12.-18.12.2020 budou přítomny třídy 7.-8. ročník, výuka prezenčně, pro ostatní nepřítomné třídy (6.ročník) je povinná distanční(domácí) výuka přes platformu TEAMS nebo BAKALÁŘ dle učitelů a dle rozvrhu.

V sudých týdnech ( 50, 52) od  7.12.-11.12. 2020 a 21.12.-22.12. 2020 bude přítomen 6. ročník, výuka prezenčně, pro ostatní nepřítomné žáky (třídy 7. + 8. ročník) je povinná distanční(domácí) výuka přes platformu TEAMS nebo BAKALÁŘ dle učitelů a dle rozvrhu.

Školní družina v době nouzového stavu je na naší škole: 

Ranní družina:            od 6:30 - 7:05 hodin - paní vychovatelka Kateřina Loskotová

Odpolední družina:     od 11:05 - 15:00 hodin 

1.ročník -      Kateřina Loskotová

2.+3.ročník - Marcela Balá

4. ročník -     Pavla Jiroušková

5. ročník -     Kateřina Ledvinková                                                                   
 
Prosíme rodiče o pochopenízkrácení provozní doby ŠD. Naše paní vychovatelky jsou zárověň asistentky u dětí a musí být celý den v roušce!

Školní jídelna: Žáci přítomní ve škole se stravují ve školní jídelně. Nárok mají na obědy i svačiny podávané ve škole (ŠJ). Žáci na distanční výuce(domácí) si chodí pro oběd do jídlonosičů (bez svačin). Obědy budou všem přítomným žákům ve školní výuce (prezenční forma výuky) automaticky přihlášeny. Pokud bude žák nemocen, je nutné oběd i svačinu odhlásit u vedoucí ŠJ na telefonu 779 971 080 do pondělí 30.11.2020 - do 7:00 hodin