Účast našich učitelů na Workshopu v rámci inovativního polytechnického vzdělávání Termovize do škol Lab IR Edu

5. 10. 2022 | Kategorie: Ostatní, Projekty, Škola
Inovativní výuka/digitalizujeme naši školu

Fota z Workshopu v rámci inovativního polytechnického vzdělávání Termovize do škol Lab IR Edu. Workshop byl pořádán zástupci Výzkumného centra Nové technologie ze Západočeské univerzity v Plzni /Tým Infračervené technologie/ ve spolupráci s Centrem Akademie techniky 4.0 v Rakovníku dne 5.10 2022. Workshopu se zúčastnili zástupci pedagogických sborů SOU Hlinky u Berouna , ZŠ Mutějovice , ZŠ Šanov, Akademie techniky 4.0. Cílem setkání bylo seznámení účastníků s technologií Termovizí  a projektem Termovize do škol Lab IR Edu. Součástí Workshopu byly i praktické ukázky a prověření termovizní  techniky a klimatizace určené ke vzdělávání žáků a studentů v základních a středních  školách  přímo v akci, kdy byly prováděny různé odborné pokusy pod vedením zkušených lektorů Týmu Infračervené technologie z Výzkumného centra Nové technologie ze Západočeské univerzity v Plzni. Díky tomuto projektu vzniklo v Rakovníku další distribuční centrum pro vzdělávání, které bude zajišťovat zápůjčky techniky do škol v regionu. Projekt a Workshop byl realizován s podporou společnosti Valeo. 

Naše škola se zapojije do tohoto projektu v rámci spolupráce s managerem společnosti Akademie techniky 4.0 v Rakovníku, panem Miroslavem Vránou.