Vzpomínka na rozloučení s 9. ročníkem

9. 08. 2021 | Kategorie: Kultura, Ostatní, Projekty, Škola, Práce žáků
Rozloučení na Obecním úřadě

Jednou z krásných událostí naší školy bylo slavnostní rozloučení s deváťáky. Ani letos nebyli vycházející žáci ochuzeni o slavnostní rozloučení, které za normálních okolností probíhá na školní "Akademii". Z důvodu opatření pandemie chřipky se v letošním školním roce rozloučení konalo v kulturní místnosti na Obecním úřadě. Ráno se žáci, pedagogický sbor i ostatní zaměstnanci sešli před úřadem. V kulturní síni byli přivítáni paní třídní učitelkou Mgr. Monikou Vávrovou.  Několik slov o působení žáků na škole jim řekla i paní ředitelka Mgr. Bohumila Koutecká. Spolu s žáky byly přítomny i ostatní paní učitelky a také paní zástupkyně Mgr. Martina Němcová. Všichni přítomní popřáli žákům hodně štěstí v budoucím životě. Na památku dostali všichni žáci drobné upomínkové předměty. Jako poděkování za devítiletou péči darovali naši absolventi 9. ročníku všem zaměstnancům květiny. Věřím, že tato chvíle zůstane v jejich paměti jako milá vzpomínka na základní školu.