DEN DĚTÍ

1. 06. 2021 | Kategorie: Sport, Soutěže, Projekty, Škola, Práce žáků
Radovaly se děti i paní učitelky

DEN DĚTÍ připravovali žáci 9. ročníku s paní třídní učitelkou Mgr. Monikou Vávrovou a opravdu jim musíme hodně poděkovat, protože si vedli velice zdatně a jednotlivé disciplíny připravili pro ostatní žáky pečlivě. Ráno bylo vše připraveno dle přesnéího plánu a během první vyučovací hodiny vyrážely první týmy. A jak to tam vypadalo se podívejte: