SPANÍ VE ŠKOLE

SPANÍ VE ŠKOLE
17. 05. 2024

Třídní akce 5. ročníku uskutečněná v rámci preventivního programu, která je zaměřená na klima třídy pod vedením lektorky Mgr. Zuzany Lochmanové.

O žáky se budou starat třídní učitelka Martina Pokorná a paní Monika Dyršmídová.