SBĚR STARÉHO PAPÍRU A HLINÍKU

28. 10. 2018
Pomozte nám získat pro školu peníze

S příchodem nového školního roku se vedení školy spolu s pedagogickým sborem dohodly na podpoře akce Sběru starého papíru a hliníkových folií od nápojů. Spolu s podporou vedení obce Šanov se dne 12.12.2018 pokusíme naplnit středně velký kontejner, který přiveze firma Wega recycling, s.r.o. ráno v 6:45 hodin,aby rodiče i žáci při příchodu do školy, mohli svázaný papír nebo hliníkové obaly nashromážděné v pytlích, složit do kontejneru. Ve škole jsme připraveni i na to, že některé rodiny nemají prostor na shromažďování, proto mohou nosit sběr do školy, kde pan školník sběr uloží v prostoru skladové místnosti za dílnami. Za odvezené množství nám firma zašle finanční obnos, který použijeme pro nákup pomůcek či herních prvků podporujících rozvoj a tvořivost našich žáků. Zároveň se naši žáci podílí na propagaci akce v obci Šanov a namalovali plakáty, které vyvěsí na místa jako je nástěnka na Obecním úřadě Šanov nebo místní autobusová zastávka. Všem rodičům a přátelům školy, kteří se zapojí k naší akci, moc děkujeme za pomoc. Pedagogický sbor a žáci ZŠ