ERASMUS

ERASMUS
02. 03. 2023

Zahraniční mobility žáků a učitelů

Již rok pracujeme na přípravě výjezdu našich 15 žáků a 9 pracovníků školy do Irska a na Maltu, kde budou učitelé absolvovat jazykové kurzy. Naši žáci budou s jejich vrstevníky z Irska pracovat v projektech zaměřených na EVVO, kulturní rozdíly České republiky versus Irska a v rámci schváleného projektu ESF fondů ERASMUS+, hledat zajímavosti této země a porovnávat je s naší ČR.

Hlavní koordinátorkou výjezdu mobilit  je paní učitelka anglického jazyka Bc. Marie Pazynová. Bádat nad irským školstvím, kulturou a přírodními biotopy budou naši žáci v irském městě Tralee, Country KERRY, Ireland.                                   

Jako první učitelka vyjíždí na čtrnáctidenní jazykový kurz Mgr. Bohumila Koutecká. Následně od 12.5. do 26.5.2023 odletí z épřažského letiště Václava Havla 15 žáků 8. a 9. ročníku spolu s paní vychovatelkou Marcelou Balou, která je doprovodnou osobou a bude na žáky dohlížet během pobytu. Se skupinou odletí i další paní učitelky na jazykový kurz angličtiny. Paní učitelka AJ Bc. Marie Pazynová, Mgr. Monika Vávrová a Mgr. Iva Holečková. Jazykové kurzy pro pedagogy zajišťuje Keltská škola angličtiny (Celtic school of English) v Tralee. 

Ve škole budou žáci pracovat na srovnávání a třídění informací vztahující se k zadaným projektům a dále budou s vrstevníky i učiteli plnit, dle grantu, předem zadaný program zaměřený na zbavení se ostychu konverzace v anglickém jazyce, na rozšíření slovní zásoby a procvičení frází, které si odváží z hodin AJ v ČR. Pro naplnění projektového zadání budou žáci navštěvovat zajímavá, přírodní i kulturní místa okolí svého pobytu. Zvlášť se budou věnovat srovnání podnebí a počasí, fauny a flóry na tomto zajímavém a pro nás zatím neznámém místě.                          Ubytování je realizováno v rodinách. I tady se budou žáci i učitelé domlouvat v anglickém jazyce, kdy si společnou konverzací určitě vylepší svoje komunikační dovednosti. Projektový program počítá i se společenskými aktivitami, kdy se žáci budou navzájem poznávat a sdělovat si zkušenosti, možná vytvářet trvalá přátelství. 

Místo, které navštívíme: hrabství Kerry - včetně Tralee, kde se nejblíže pro naše výlety nachází Killarney a Dingle. Určitě všechny uchvátí scenérie poloostrova Dingle i jezerní oblast Národního parku Killarney. Odlet z Prahy je do Dublinu,dále autobusem do města Tralee, kam dorazíme ve večerních hodinách. Naším záměrem a plánem je navštívit NÁRODNÍ PARK KILLARNEY , jednu z nejnavštěvovanějších oblastí Irska a první národní park v zemi, který přenechal státu majitel sídla Muckross House v roce 1932, kraj plný jezer, řek, vodopádů, rašelinišť a zelených dubových lesů. Procházka nádhernou soutěskou GAP OF DUNLOE - jezera, romantické mosty, výhledy do krajiny. Plavba lodičkami po jezerech Killarnského národního parku. Prohlídka centra KILLARNEY s krásnou katedrálou a mnoha místy, kde hraje živá hudba.

Klikni na informace ohledně místa :  AKTIVITY: