Testování KALIBRO 5. +7. + 9. ročníku

Testování KALIBRO 5. +7. + 9. ročníku
12. 01. 2023

Vzdělanost našich žáků

Od 16. ledna začíná v naší škole každoroční testování Kalibro. Jedná se o šest testů: Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk, Humanitní základ, Přírodovědný základ a Ekonomické dovednosti. Od ledna do února se bude testovat 5. ročník, následně od března 7. ročník a potom navazuje testování 9. ročníku.                                                                                                                                                                            Vzdělávání a rozvoji českých dětí se věnuje firma KALIBRO již od roku 1995. Od té doby se do srovnávacích testů zapojilo více než 3500 základních a středních škol napříč celou ČR a více než 4 miliony žáků. KALIBRO je dlouhodobý projekt, určený především základním a středním školám. Byl připraven s cílem pomáhat školám získávat podklady pro sebehodnocení. Projekt zahájily v roce 1995 testy, ve kterých žáci většinou vybírají jednu nebo několik správných odpovědí z nabídky (tzv. tradiční testy). V roce 2004 byl rozšířen o tzv. dovednostní testy, v nichž žáci či dvojice žáků tvoří své odpovědi. Zaměření testových úloh je v souladu s moderními cíli základního vzdělávání a odpovídá například pojetí prestižního mezinárodního srovnání PISA. Od roku 2004 je novou součástí projektu rovněž cyklus dotazníkových šetření ŠKOLA A JÁ věnovaných tomu, jak školu vidí žáci, jejich rodiče, učitelé a vedení. KALIBRO však není výzkumem, ale službou školám. Testování i dotazníková šetření probíhají každoročně a jsou zaměřována postupně a opakovaně na jednotlivé úrovně vzdělávací soustavy či populační ročníky. Každá škola se sama rozhoduje, kterých testování a šetření se zúčastní. Testy a dotazníky rozesílá a vyhodnocuje organizátor projektu (KALIBRO Projekt). Zúčastněné školy získávají souhrnné výsledky za třídy a školu, v případě testů pak rovněž detailní přehled o individuálních výsledcích žáků. Dále jim organizátor zasílá podrobné celkové výsledky (průměry za ČR, za různé kategorie žáků, škol apod.) včetně informace o rozložení souhrnných výsledků na pomyslném žebříčku, která ovšem zachovává anonymitu škol. Školy s nimi mohou srovnávat své výsledky podle vlastního uvážení a případně je rovněž veřejně prezentovat (například v regionálním tisku, ve výroční zprávě školy,
na schůzkách s rodiči apod.).

Česká škola: Oldřich Botlík: Testování empatie. (Testy ...