Doučování žáků pokračuje.....

Doučování žáků pokračuje.....
13. 11. 2022

Doučování pokračuje i v roce 2023 .......

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy