Streetball v Lubné

Streetball v Lubné
03. 06. 2022
Sportovní turnaj místních škol

Streetball

Termín konání: 7. 6. 2022 | 07:25 - 14:40
Místo konání: ZŠ Lubná
Streetball

Pro týmy od 6. ročníku do 9. ročníku.

Streetball ... pravidla

 1. Před vlastní hrou se obě družstva současně rozehrají. Hry začínají na začátku celé hodiny a půlhodiny. Na hřiště mohou vstoupit pouze družstva uvedená v hracím plánu.
 2. Členové každého družstva, zejména pak kapitán, se musí o případných změnách informovat na tabuli výsledků.
 3. Vlastní hra probíhá do získání 16 bodů nebo 20 minut, čas se měří průběžně.
 4. Každé družstvo si může, při běžícím čase, vybrat dva šedesátivteřinové oddechové časy.
 5. Před zahájením hry se rozhodne hodem mince komu připadne míč jako první.
 6. Každý úspěšný hod do koše znamená jeden bod. Hody na koš z dálky (podobně jako u tříbodové čary při normální košíkové) se při Streetballu hod z čáry 6,25m počítá za dva body. Hráč přitom nesmí stát oběma nohama na čáře, ale zřetelně za ní. Ve sporných případech rozhodne pozorovatel hřiště.
 7. Neplatí "MAKE IT-TAKE IT" tj., že míč náleží bodujícímu družstvu. Po každém vhození koše mění míč vlastníka.
 8. Po každém faulu nebo při míči v zémezí dostává míč družstvo protivníka, který rozehrává za pomezní čárou.
 9. Namísto obvyklého skákaného míče, získává míč ve sporných případech družstvo bránící.
 10. Po každé změně míče (tedy též během hry, např. ztráta míče, ukradení, chybný hod) je nutné nové rozehrání odkudkoli z pomezní čáry, jinak míč opět získává protivník. Pokud k opětovnému rozehrání nedojde, body z tohoto útoku se nepřidělí.
 11. Před vhozením koše musí být míč v držení nejméně dvou hráčů útočícího družstva, jinak je koš neplatný.
 12. Fauly:
 13. A. Všechny fauly hlásí buď samotný faulující hráč nebo hráč faulova ný. Zde se musí dohodnout družstva sama. Očekává se spravedlivý přístup.
 14. B. Je-li hráč během hodu atakován a míč je vsítěn, koš se započítá a míč dostává útočící družstvo.
 15. C. Hrubosti mají za následek vyloučení ze soutěže obou družstev. Úm yslné fauly se podle rozhodnutí pozorovatele hřištěpokutují volným hodem s něsledným předáním míče faulovanému družstvu. Každý úspěšný volný hod platí za jeden bod. Při dvou úmyslných faulech během jedné hry musí hráč na zbývající dobu opusti hřiště.
 16. Hra v čase naráží na princip spravedlnosti, proto běží pomyslných 30 sekund. Pokud se útok nedokončí během těchto 30-ti sekund, znamená to ztrátu míče pro útočící družstvo. Rozhonutí přísluší pozorovateli hřiště.
 17. Náhradní hráč může být střídán libovolně často, avšak pouze při vhození koše, nebo je-li míč v klidu.
 18. Pozorovatel hřiště má při neshodách mezi oběma družstvy poslední slovo, není však rozhodčím. Pokud pozorovatel nemůže dospět k rozhodnutí, musí si hodit mincí.
 19. Při neshodách se může zaručit případně diskutovat za svůj tým pouze kapitán družstva. Pokud po neshodě hra opět pokračuje, neshoda se považuje za objasněnou.
 20. Každé neuposlechnutí pozorovatele hřiště vede ke ztrátě míče.
 21. Družstva se skládají ze čtyř hráčů, vlastní hru hrají pouze tři hráči, čtvrtý hráč je střídající (viz. bod 14.).

 


převzato z letáku k Adidas Streetball Challenge '95