Příměstský tábor

Příměstský tábor
28. 01. 2022
ZŠ pořádala o prázdninách pro šanovské děti tábory

V rámci spolupráce s agenturou "Věda nás baví" jsme pořádali 1. ročník dvou příměstských táborů  v měsíci srpnu 2021. Zájem o tábory byl velký a místa byla rychle obsazena. Do každého turnusu bylo zapsáno 12 dětí. První týden byla tématem "Kreativita" a druhý týden bylo téma "Sport". I v letošním školním roce budeme pořádat 2.ročník letních příměstských táborů, které budou v 2. a 3. týdnu v srpnu.

B. Koutecká