Konverzační hodiny AJ

Konverzační hodiny AJ
08. 10. 2021
AJ s rodilým mluvčím

Od 12.10.2021 jsme pro naše šikovné - nadané žáky, kteří chtějí studovat na středních školách připravili novinku letošního školního roku. Jedná se o nabídku společnosti, která zajišťuje pro základní školy lektory - rodilé mluvčí. Této nabídky jsme využili a ze dvou tříd vybrali žáky, kteří budou po dobu jedné hodiny v týdnu konverzovat s rodilou mluvčí - učitelkou Stasiou.... Pro realizaci celé akce bylo zapotřebí vybavit PC učebnu novými sluchátky s mikrofony pro každého žáka a nainstalovat platformu ZOOM, na které bude konverzace probíhat...... Věříme, že novinka ve výuce AJ na naší škole se bude žákům zamlouvat .....

Za pedagogický tým školy Bc.Marie Pazynová, Mgr. Bohumila Koutecká