Protidrogový vlak

02. 10. 2020
Akce v rámci primární prevence ve škole

Dne 2.10.2020 podpořila obec Šanov sponzorským příspěvkem provozovatelům "Revolution Train" účast našich žáků na této akci. Vlak dojel na nádraží v Rakovníku, kam dorazili žáci 7. a 8. ročníku naší školy. Dle ohlasů se akce líbila a byla hodnocena žáky velmi kladně. Děkujeme za možnost účasti na této akci - Policii ČR i starostovi obce Šanov, panu Zdeňku Netrhovi.

Odkaz:  

REVOLUTION TRAIN - preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě

 • projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci
 • multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání
 • cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám
 • součástí projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence
 • základnou protidrogového vlaku je nádraží Praha-Dejvice, odkud vlak pravidelně vyjíždí do regionů na turné - trasy se přizpůsobují aktuálnímu zájmu škol a měst
 • souprava REVOLUTION TRAIN je 300tunovým a 165 metrů dlouhým kolosem a zároveň médiem, jež vzbuzuje zájem široké veřejnosti a otevírá nové možnosti spolupráce v oblasti prevence
 • Cílová skupina

  Cílovou skupinou jsou žáci a studenti všech typů škol a jejich učitelé. Jde především o děti a mládež ve věku 12 - 17 let. Další cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a dospívajícími ve věku 10 - 17 let a další zástupci veřejnosti, kteří se zajímají o danou problematiku.

 •  

  Největší přínosy projektu

  • interaktivita
  • unikátní zpracování, působivost a efektivita
  • moderní technologie a metoda 5D
  • mobilita vlakové soupravy
  • dlouhodobá koncepce a práce s cílovou skupinou

   


  5D metoda - cílíme na lidské smysly

  Bylo opakovaně prokázáno, že člověk si zapamatuje jen 10 % z toho, co slyší, 15 % z toho, co vidí či čte, 40 % z toho, o čem diskutuje, ale až kolem 80 % z toho, co zažije nebo dělá. Z toho plyne, že děti, které poslouchají protidrogovou přednášku, si v mozku uloží pouze 10 % toho, co při ní uslyší. Pokud mají možnost o drogách a jejich rizicích diskutovat, pak si podle tohoto klíče mohou zapamatovat až 40 % přijatých informací. Když však dětem dáme možnost aktivně se příběhu zúčastnit, paměťová stopa se stane mnohem hlubší a trvalejší a efektivita učení dosahuje až 80 %.

  „Naší vizí je zlepšit vzdělávání dětí pomocí interaktivních 5D metod"

 •  

  Jak to děláme

  Vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky.

  Vedle vstupního a výstupního vagonu je každý z vozů rozdělen do tří sekcí:
  1. kinosál s projekcí
  2. dialog s výkladem
  3. výstavní prostor

  Vybrané sekce (dialog s výkladem a výstavní prostor) představují konkrétní rizikový nebo jiný běžně špatně dostupný prostor, jako je například drogové doupě, vězení, místo automobilové havárie (v důsledku zneužití drog) nebo léčebny pro drogově závislé. V těchto prostorech - vizuálně, zvukově, teplotně i pachově odlišných – se v několika rovinách odehrává příběh, který svou působivostí slouží jako impulz k zamyšlení a vědomá i podvědomá inspirace k pozitivním životním volbám. Návštěvníci vlaku se zde setkávají s lektorem, jenž návaže na právě zhlédnutou část příběhu.

   

  Vnitřní design vlaku svou konstrukcí odpovídá křehkosti a genialitě lidského těla a kontrastuje s vnější „ocelovou agresí". Nejsložitější živý stroj, lidské tělo, v kombinaci s nejmodernější technologií se jeví jako ideální spojení pro tento projekt. Tento kontrast prohlídku dynamizuje a umocňuje tak možnost pozitivního ovlivnění.

  Schéma vagonu