ZÁPIS DO 1. a 5. ročníku ZŠ

05. 03. 2020

Zápis do první a páté třídy

Termín konání: 15.4.2020 | 13:00 - 17:00

Blíží se den zápisu do 1. ročníku

Jako každý rok i v letošním roce pořádáme zápis do 1. ročníku Základní školy a zároveň zápis pro žáky 4. ročníku, kteří k nám chtějí přestoupit ze senomatské školy do 5. ročníku. Rádi Vás letos přivítáme v naší škole rodinného typu, kde máme optimální počty žáků ve třídě, a proto se žákům mohou paní učitelky individuálně věnovat.

Proč právě na naší školu? * Vzdělávání žáků se snažíme zpestřit činnostním učením, používáním zajímavých didaktických pomůcek prostřednictvím různých forem práce s využitím uměleckých možností každého učitele i žáka. *Škola je umístěna nedaleko přírodních společenstev - blízko lesa, polí a luk. * V budově školy je tělocvična. *V areálu školy se nachází školní hřiště s umělým povrchem a využíváme i fotbalové hřiště šanovských fotbalistů v případě hezkého počasí. * Naši žáci se zúčastňují sportovních, vědomostních soutěží a fyzikálních, chemických, přírodovědných olympiád. * Žáci se podílejí na organizaci a běhu školy v rámci pořádání schůzek PARLAMENTU (zástupci tříd) s vedením školy. * Na škole máme nadstandartní péči o žáky s podpůrnými opatřeními o které se velmi pečlivě stará naše speciální pedagožka.