PROJEKT ŠABLONY II

18. 02. 2020
Výuka hry na flétnu na naší škole

Naše škola pro školní rok 2019/2020 a 2020/2021 získala v rámci projektu "ŠABLONY II" peníze na výuku hry na flétnu. Do naší školy dojíždí pravidelně paní učitelka Mgr. Martina Jelínková ze ZUŠ Rakovník. Hra na flétnu začíná v MŠ - kdy se učí držet flétničky a první tóny předškoláci. Dále pokračují s hrou v prvním ročníku ZŠ. Aby nedošlo k ukončení této umělecké, zážitkové činnosti, doplnili jsme výuku hraní na flétnu ze zmíněného projektu i ve druhém ročníku a čtvrtém ročníku ZŠ, protože vliv hudby na všestranný rozvoj osobnosti je více než známý.....

Vliv hudby na mozek

Věděli jste, že pokaždé, když si hudebníci vezmou své nástroje, v jejich mozku dochází přímo k ohňostrojům? Navenek mohou vypadat klidní a soustředění, což je potřeba pro čtení hudby a provádění přesných a nacvičených pohybů, ale uvnitř mozku je obrovská párty. A jak to víme? V posledních několika desetiletích neurologové učinili obrovský průlom v pochopení toho, jak náš mozek funguje – díky jeho sledování v reálném čase pomocí nástrojů jako je FMRi a PET skenerů. Když jsou lidé napojeny na tyto přístroje, každý z úkolů, jako je čtení nebo řešení matematických problémů, má odpovídající oblasti mozku, kde lze pozorovat danou aktivitu. Ale když výzkumníci nechali účastníky poslouchat hudbu, viděli ohňostroj. Několik oblastí mozku se rozsvítilo v jednom okamžiku, jak zpracovávali zvuk, rozdělovali ho, aby pochopili jednotlivé prvky, jako je melodie a rytmus, a pak to všechno dávali dohromady do jednotného hudebního zážitku. A naše mozky dělají všechnu tuto práci ve zlomku sekundy mezi okamžikem, kdy jsme poprvé hudbu uslyšeli, a když naše noha začne poklepávat do rytmu hudby. Ale když vědci změní pozorováním mozku hudebních posluchačů na pozorování mozku hudebníků, malý ohňostroj se se změní na obrovský. Ukazuje se, že zatímco poslech hudby zapojuje mozek v některých docela zajímavých oblastech, skutečné hraní hudby je pro mozek jako cvičení celého těla. Neurovědci viděli, že se rozzáří hned několik oblastí mozku najednou, jak současně zpracovávají různé informace ve složitých, vzájemně propojených, a překvapivě rychlých sekvencích. Ale co je speciálního na hudbě, že dokáže takhle rozsvítit mozek? Výzkum je stále ještě poměrně nový, ale neurologové mají docela dobrou představu. „Hra na hudební nástroj zapojuje prakticky všechny oblasti mozku najednou, zejména vizuální, sluchové a motorické.“

A stejně jako je tomu u jakékoliv jiného cvičení, disciplinované a strukturované procvičování přehrávání hudby posiluje tyto mozkové funkce, což nám umožňuje použít tuto sílu i na jiné činnosti. Nejviditelnější rozdíl mezi poslechem hudby a skutečným hraním je to, že hraní vyžaduje schopnost jemné motoriky, jež je kontrolována v obou hemisférách mozku. To také zahrnuje jazykovou a matematickou přesnost, ve kterém je více zapojena levá hemisféra, s kreativitou, v které zase vyniká pravá hemisféra. Bylo zjištěno, že z těchto důvodů hraní na hudební nástroj zvýšit objem a činnost mozku v corpus callosum, což je most mezi těmito dvěma hemisférami, který umožňuje zprávám dostat mozkem rychleji a prostřednictvím více různých tras. To umožňuje hudebníkům řešit problémy více efektivně a tvořivě, jak v akademickém, tak i sociálním prostředí.Vzhledem k tomu, že hraní na hudební nástroj zahrnuje také tvorbu a porozumění emocionálního obsahu a zprávy, hudebníci mají často lepší výkonnost, schopnost plnit propojené úkoly, což zahrnuje plánování, taktizování, a vnímání detailů a vyžaduje simultánní analýzu jak kognitivních a emocionálních aspektů.

Tato schopnost má také vliv na to, jak naše paměťové systémy fungují. A opravdu, hudebníci vykazují vylepšené funkce paměti, vytváření, ukládání a následné vyvolání informací je rychlejší a efektivnější. Studie prokázaly, že hudebníci využívají své mozky s mnoha propojeními tak, že každé paměťové informaci dávají mnoho štítků, jako koncepční štítek, emocionální štítek, zvukový štítek a kontextový štítek, jako dobrý internetový vyhledávač. Takže, jak víme, že všechny tyto výhody jsou jedinečné pro hudbu, na rozdíl od, řekněme, sportování nebo malování? Nebo by to mohlo být tak, že lidé, kteří začnou dělat hudbu, již byli chytřejší ještě než začali s hudbou?

Neurologové zkoumali tyto otázky, ale doposud bylo zjištěno, že umělecké a estetické aspekty učení se hrát na hudební nástroj jsou odlišné od jakékoli jiné činnosti, včetně ostatních druhů umění. A několik náhodných studií účastníků, kteří na začátku prokazovali stejnou úroveň kognitivních funkcí a nervového zpracování,zjistilo, že ti, kteří byli vystaveni po nějakou dobu hudebnímu vzdělávání ukázali zlepšení v mnoha oblastech mozku, v porovnání s ostatními. Tento nedávný výzkum o duševních výhodách hraní na hudební nástroj rozvinul naše chápání duševních funkcí a odhalil vnitřní rytmy a složité souhry, které tvoří úžasný orchestr našeho mozku.