Matematická soutěž

20. 01. 2020
Staráme se o matematickou gramotnost našich žáků!!

Soutěž Pythagoriáda 5.–8. ročník, školní kolo:

Pravidla soutěže: 1. Zúčastní se každý žák příslušného ročníku základní školy, resp. odpovídajícího ročníku 2. Vedením školního kola Pythagoriády jsou určeny vyučující matematiky. Na naší škole to je paní učitelka Bohumila Koutecká (5.ročník) a paní učitelka Pavla Vydrová (6.-.8.ročník), které žákům zadají soutěžní úlohy. 3. Soutěžící řeší 15 úloh. Na jejich vyřešení má 60 minut čistého času. Při řešení úloh NENÍ povoleno používat kalkulačky ani tabulky. 4. Úlohy pro jednotlivé ročníky a jednotlivá postupová kola jsou závazné a nelze je měnit či vynechávat, ani jinak upravovat či zaměňovat. Obrázky k úlohám mají pouze ilustrační charakter. 5. Zadání je připraveno pro oboustranný tisk. Soutěžící píší výsledky přímo do zadání, kde jsou vloženy řádky na odpovědi. Je vhodné dát soutěžícím k dispozici volný list papíru pro pomocné výpočty. 6. Za každou správně vyřešenou úlohu získá soutěžící 1 bod. Školní kolo: termín pro 5. – 8. ročník ZŠ a odpovídající roč. víceletých gymnázií: 20. – 29. 1. 2020 (dle časových možností školy)

1. Organizátor školního kola vyhodnotí řešení úloh školního kola a výsledkovou listinu všech zúčastněných žáků zašle organizátorovi okresního kola a také krajským koordinátorům*. Vyhodnocení školního kola zpracuje do 21. 2. 2020. 2. Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá 10 a vice bodů. 3. Do okresního kola postupuje úspěšný řešitel s největším počtem bodů. O dalších postupujících rozhodne předseda okresní komise dle místních podmínek. Ten může rozhodnout o případných dalších úpravách bodové hranice a stanovit tak minimální počet bodů pro postup do okresního kola. Okresní kolo: termín pro 5. – 8. ročník ZŠ a odpovídající roč. víceletých gymnázií: 24. – 26. 3. 2020 1. Příslušná okresní komise soutěže Pythagoriáda zodpovídá za výběr a pozvání soutěžících do okresního kola a za jeho řádný průběh. 2. Úspěšným řešitelem okresního kola je každý soutěžící, který získá 10 a více bodů. 3. Po skončení okresního kola zašle okresní komise výsledkové listiny s celkovým počtem zúčastněných žáků v jednotlivých krajích na odbor školství KÚ pracovníkovi zodpovědnému za soutěže.