Trenéři ve škole

Termín konání: 24. 6. 2024 | 09:25 - 11:05
Místo konání: ZŠ Šanov
Trenéři ve škole

TRENÉŘI VE ŠKOLE

Trenéři ve škole  - Pomáháme dětem objevit lásku k pohybu

Program Trenéři ve škole je založen na zapojení proškolených sportovních trenérů do hodin tělesné výchovy na 1.stupni základních škol, kde v pravidelné rotaci spolupracují s učiteli na správném a pestrém pohybovém rozvoji dětí.

V zásadním věku pro vybudování vztahu k pohybu tak vytváří pozitivní vazbu dětí k pohybovým aktivitám, které ovlivňují jejich fyzické i mentální zdraví a rozvoj mozku. To dětem pomáhá i k lepším studijním výsledkům. Program je zcela neselektivní z pohledu sportů i dětí, a proto je zacílen do řádných hodin TV, aby zasáhl 100% dětí.

V rámci programu není dovoleno prvoplánovité náborování dětí, toto je jedním ze základních principů. Je kladen důraz na spolupráci s učitelkami a jejich zapojení do samotných cvičení a her. K tomu slouží i pravidelná interní vzdělávání, která jsou klíčem k udržení kvality a náboje v práci s dětmi. Nedílnou součástí procesu jsou také evaluace, které zajišťují dodržování principů programu i kvality. 

Od 6.5.2024 až do 24.6.2024 budou každé pondělí navštěvovat hodiny TV 1.-3. ročníku trenéři různého zaměření (ragby, tenis a fotbal a pod.) a budou společně s pedagogy (učitelkami a asistentkami) organizovat tréninky zajímavých sportů. Tyto atraktivní formy práce s dětmi podpořila obec Šanov finančním příspěvkem, bez něhož by se tato velmi zajímavá aktivita nemohla uskutečnit.

Pedagogický tým i šťastné děti děkují za finanční podporu obce pro naše žáky .....