Protidrogový vlak

Termín konání: 29. 2. 2024 | 10:20 - 12:00
Místo konání: ZŠ Šanov
Protidrogový vlak

Preventivní program TVOJE CESTA NAČISTO

Policisté z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Středočeského kraje realizují tohoto roku program primární protidrogové prevence TVOJE CESTA NAČISTO pro žáky druhého stupně základní školy.  

Program je veden formou interaktivní přednášky, založené na promítání skutečného příběhu. Je proložen soutěžní hrou a doplněn odborným výkladem policejních preventistek k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje.

Cílem programu je interaktivní formou vysvětlit trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u dospívající mládeže právní vědomí, prohloubit diskusi o rizicích závislosti a zvýšit u žáků motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti. Hlavní snahou je prostřednictvím témat svobody jednotlivce a respektování zákonů dojít k závěru, že zákony mají nezletilé a mladistvé ochránit před nebezpečími a negativními dopady.