Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 informuje o vydání nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje - omezení
provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností                    od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin

 pro zařízení školního stravování platí omezení vyplývající z Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového
opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná
o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na
6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není
možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí
požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

Jídelníček

Jídelní lístek od 26.10 do 30.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čísla v závorkách za pokrmem označují možné alergeny v jídle obsažené.

Objednávky zvoleného jídla (oběd 1., oběd 2.):
Po, St, Pá - 7:00 - 7:30 jinak automaticky oběd 1.
Zájemci o oběd č. 2 si přinesou lístky, na které dostanou razítko.