Přijímání dětí do MŠ

Opatření MŠ v období krizové situace zápis do MŠ

Mimořádná opatření zápis 2020 do MŠ Šanov

Pozvánka k zápisu do MŠ

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání


Přihláška k zápisu do MŠ - vyplňte před zápisem , pošlete, nebo přineste s sebou do MŠ do 16.5.2020 (nebo do ředitelny ZŠ), není nutné potvrzení dětského lékaře. Přečtěte si Opatření MŠ (1. odkaz)